Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka » Dane makro

Mercer: Rynek pracy w Polsce

19.11.2008 14:36  Dane makro
Mercer: Rynek pracy w Polsce
W oparciu o Przegląd Łącznych Wynagrodzeń Polska 2008 przeprowadzony przez Mercer.

Rynek pracy w Polsce po dynamicznych zmianach w 2007 roku obecnie stabilizuje się jednocześnie pozostając korzystnym dla pracownika. Mimo, że Polska gospodarka wydaje się odporna na światowy trend spowolnienia gospodarczego to jednak obserwujemy pewne zmiany we wskaźnikach ekonomicznych. Wzrost PKB spadnie do poziomu 4,8% jak przewidują prognozy na trzeci kwartał 2008 roku podczas gdy poziom inflacji wzrósł do 4,3% (styczeń – sierpień 2008). Najbardziej pozytywnie wygląda wskaźnik bezrobocia, który obecnie wynosi 9,3% a prognozy przewidują dalsze obniżenie do poziomu 8,1% w roku 2009 (według Głównego Urzędu Statystycznego). Stworzenie w ostatnim czasie w Polsce ok. 2 milionów nowych miejsc pracy oraz znaczące wzmocnienie złotego w pierwszej połowie bieżącego roku spowodowało stopniowe powroty Polaków emigrujących zarobkowo. Obserwowane spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych budzi jednak coraz częściej pytania jaki będzie jego wpływ na gospodarkę a co za tym idzie rynek pracy w Polsce. 

Wzrost wynagrodzeń
W 2008 roku na polskim rynku nadal obserwowaliśmy dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Według najnowszego przeglądu wynagrodzeń firmy Mercer przygotowanego na bazie danych z 240 firm średnia zmiana wynagrodzenia w firmach w 2008 roku wyniosła 6,5% to jest o 1,5 punktu procentowego więcej od prognoz uczestników badania 2007.

W gospodarce narodowej wzrost wynagrodzeń wyniósł nawet 11% w stosunku do 2007 roku. Zwiększył się również odsetek firm aktualizujących płace częściej niż raz w roku w porównaniu do danych z badania Mercer 2007. Mimo tych ruchów wielu pracowników, spodziewając się osłabienia dynamiki na rynku pracy, decyduje się już teraz na weryfikację wartości swojej pracy poprzez zmianę pracodawcy. Uczestnicy badań Mercer obserwują zwiększoną fluktuację pracowników szczególnie w dużych miastach z niskim bezrobociem. Problem w tym, że produktywność pracy nie rośnie tak szybko jak wynagrodzenia.

Produktywność pracy
Poniżej przedstawiamy produktywność pracy (produkcja na jednego zatrudnionego) na godzinę w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Europy Zachodniej i Centralno-Wschodniej. Produkcja na godzinę w Polsce jest nawet trzykrotnie niższa w porównaniu do Francji czy Niemiec.Źródło: Eurostat


W porównaniu do krajów z naszego regionu również nie wypadamy najlepiej, Polska oraz Czechy i Węgry mają najniższą produktywność na godzinę.Źródło: Eurostat

Tak niski poziom produktywności jest jedną z przyczyn nasilającej się presji inflacyjnej i pogarszania się wyników finansowych przedsiębiorstw. Z pewnością dalszy rozwój biznesu w Polsce będzie utrudniony jeśli nie zdołamy utrzymać atrakcyjności inwestycyjnej poprzez  ograniczenie szybko rosnących kosztów pracy i zatrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej.

Starzenie się społeczeństwa
Innym ważnym wyzwaniem dla Polski na przyszłość jest starzejąca się populacja w Polsce.Źródło: Eurostat


Obecnie jest nas w Polsce ok. 38 milionów a szacuje się, że długoterminowo będzie nas mniej np. w roku 2050 jedynie 34 miliony. Ponadto, prawie 60% Polaków w roku 2050 będzie w wieku emerytalnym czyli powyżej 65 roku życia.  To w jaki sposób zaktywizować tę starszą kadrę z pewnością stanie się ważnym zagadnieniem działów personalnych w przyszłości.

Co poza podwyżkami?
Poza ruchami podwyżkowymi działy personalne prześcigają się w oferowaniu coraz to nowszych a nierzadko po prostu modniejszych systemów motywacyjnych. Samochody służbowe, opieka medyczna czy nawet programy zarządzania talentami stają się normą na polskim rynku. Pytanie jednak czy pieniądze wydawane na te motywatory są właściwie alokowane czyli czy trafiają w potrzeby pracowników i motywują ich do działań zgodnych ze strategią firmy. Warto również pamiętać, że elementy pozapłacowe takie jak programy balansu między pracą a życiem prywatnym, możliwości rozwoju kariery czy pozycja pracodawcy na rynku często stają się kluczowymi czynnikami wiążącymi pracownika z organizacją na dłużej.

Aneta Rek – Konsultant ds. wynagrodzeń
Mercer Polska
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes