Rozkrut z GUS: Największy wpływ na wzrost PKB w ub. r. miał popyt krajowy 

31.01.2019 11:28  Dane makro
Rozkrut z GUS: Największy wpływ na wzrost PKB w ub. r. miał popyt krajowy  Największy wpływ na PKB w 2018 r. miał popyt krajowy, w tym szczególnie spożycie w sektorze gospodarstw domowy, poinformował prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Dominik Rozkrut. 

"Największy wpływ na PKB w ubiegłym roku z pewnością miał  m.in. popyt krajowy, a w szczególności spożycie w sektorze gospodarstwo domowych. Pozytywnie należy również ocenić udział nakładów brutto na środki trwałe" – powiedział Rozkrut podczas konferencji. 

Wpływ popytu krajowego na PKB w 2018 r. wyniósł 5,1% wobec 4,7% w 2017 r. Z kolei wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,3% w 2018 r. wobec 3,5% w 2017 r., w tym spożycie sektorze gospodarstw domowych wyniósł odpowiednio o 2,6% i 2,9%. Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniosły 1,3%, a w poprzednim roku było to 0,7%. 

Zdaniem prezesa GUS, w 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w mniejszym stopniu niż przed rokiem. W IV kw. wzrost ten był najwolniejszy od początku roku. 

Zobacz także: Emilewicz: Oczekujemy łagodnego wyhamowania wzrostu PKB w br. - do ok. 4%

Według wstępnych szacunków, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2018 r. były o 2,1% wyższe wobec 2,9-proc. wzrostu w 2017 r. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej w ub. r. wzrosły o 2,7% wobec 0,6% wzrostu w 2017 r. 

GUS szacuje także, że w 2018 r. sprzedaż detaliczna ogółem (w cenach stałych) wzrosła o 4,5% wobec wzrostu o 5,5% w 2017 r.  

Według wstępnych szacunków, produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2018 r. była o ok. 14% wyższa niż w poprzednim roku (wzrost o 10,9% w 2017 r.), Szacuje się, że produkcja sprzedana przemysłu ogółem była w 2018 r. o 5,8% większa niż przed rokiem ( w 2017 r. zanotowano wzrost o 6,2%). 

Jak podał GUS, wg wstępnych szacunków w 2018 r. globalna produkcja rolnicza spadła o 4,1%, na co wpływ miał znaczny spadek produkcji roślinnej - o 12,4%, przy wzroście produkcji zwierzęcej o 3,6%.  

Zobacz także: Wartość eksportu produktów mlecznych wzrosła r/r w I-XI 2018 r.

W 2018 r. kluczowe znaczenie dla wzrostu PKB miał popyt krajowy, którego główne składowe tj. popyt konsumpcyjny i popyt inwestycyjny odpowiadały odpowiednio w ok. 51% i ok. 25% za wzrost gospodarki narodowej, podał GUS. 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w poprzednim roku wg wstępnych danych. 

ISBnews


Zobacz także inne materiały wideo:

#9 Śniadanie Inwestorów: Summa Linguae SA   Recesja na horyzoncie czy okazja inwestycyjna? Jaki portfel na czas niepewności?
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes