IKE i IKZE coraz popularniejsze

24.05.2018 13:41  Emerytury
IKE i IKZE coraz popularniejsze Według aktualnego raportu KNF na temat Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wzrasta zainteresowanie tego typu rozwiązaniami wśród Polaków. W porównaniu z ubiegłorocznymi danymi wzrosła zarówno liczba kont, jak i wartość aktywów na nich zgromadzonych. Najwięcej IKE i IKZE przybyło w 2017 r. w funduszach inwestycyjnych.

„Dyskusja na temat emerytur toczy się w Polsce od lat i z czasem do coraz większej liczby osób dociera, że system emerytalny może nie zagwarantować im komfortowego poziomu życia na emeryturze. Odbija się to w statystykach pokazujących coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami z III filaru. Za popularnością IKE i IKZE, o czym warto pamiętać, stoi również konstrukcja samych rozwiązań – uzbrojonych w atrakcyjne przywileje podatkowe, możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków, a także możliwość ich wycofania w razie potrzeby. Warto zauważyć, że prym w otwieraniu nowych kont wiodą TFI, wyraźnie wybijając się ponad inne instytucje” – komentuje Mateusz Szyłko, ekspert ds. programów emerytalnych Esaliens TFI.

W 2017 r. otwarto 96 733 kont IKE. To ponad 4 tysiące więcej nowo otwartych kont niż  rok wcześniej. Wartość aktywów zgromadzonych na IKE wzrosła o ponad miliard złotych, osiągając kwotę 7 961 329 000 PLN. Z IKE korzysta już 951 576 Polaków. To wzrost o ponad 50 tysięcy w porównaniu z 2016 r. Najwięcej, bo 61 917 kont otwarto w ramach TFI. To ponad połowa (64%) wszystkich IKE założonych w 2017 r.

Jeśli chodzi o IKZE, to ubiegły rok również wygląda korzystnie. Otwarto 63 058 kont, a wartość aktywów zgromadzonych w ramach IKZE wyniosła 1 706 157 000 PLN.  Znowu ponad połowę nowych kont otwarto z funduszami inwestycyjnymi - liczba 40 183 to aż 63,7% wszystkich kont IKZE otwartych w 2017 r.

IKE i IKZE to pod wieloma względami unikalne formy oszczędzania. Przede wszystkim dają możliwość zwolnienia zgromadzonej kwoty z 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Posiadacz IKZE może również odjąć 32%, 19% lub 18% odłożonej kwoty (w zależności od progu podatkowego) od podstawy opodatkowania. Oszczędności zgromadzone w ramach IKE i IKZE mogą być poza tym przekazane wybranym osobom albo dziedziczone bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.


ESALIENS


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste