Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU


Indywidualne Konto Emerytalne - czym jest i czy warto je posiadać?

12.03.2018 09:56  Emerytury
Powszechnie wiadomo, że Polacy nie oszczędzają na emeryturę, choć ta bez wątpienia będzie groszowa, albowiem na poziomie 20–40 proc. ostatniej pensji. Część z Polaków doczekać się może jedynie emerytury minimalnej.

Jakie jest rozsądne wyjście, aby po przejściu na emeryturę żyć godnie i stabilnie?


Wsparciem będzie oszczędzanie samemu, przy wykorzystaniu instrumentów, które państwo w tym celu przygotowało, czyli IKE i IKZE.

Jak wynika z ostatnich badań ING, aż 75 proc. Polaków nie oszczędza z myślą o emeryturze, choć zdecydowana większość z nich ma świadomość, że ich standard życia na emeryturze się pogorszy. Najczęstszy powód to sytuacja ekonomiczna, czyli brak wolnych środków. Jednocześnie większość Polaków mówi, że nie ma potrzeby odkładania na emeryturę. W tej grupie znajduje się przede wszystkim młodzież patrząca na wiek emerytalny jako zdarzenie zbyt odległe, aby już teraz zadbać o dochody na emeryturze.

Co należy wiedzieć o IKE, czyli indywidualnym Koncie Emerytalnym? Kto może gromadzić środki na IKE?


IKE powstało już w 2004 roku. Posiadanie indywidualnego konta emerytalnego jest dobrowolne, w przeciwieństwie do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. IKE (oraz IKZE) reguluje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Największą zaletą indywidualnych kont emerytalnych jest fakt ochrony swoich oszczędności przed podatkiem od zysków kapitałowych (19% tzw. podatku "Belki") przez cały okres istnienia konta oraz przy wypłacie środków, jeśli zostaną spełnione warunki osiągnięcia wieku emerytalnego 60 i 65 lat oraz odpowiedniego stażu.

Warunkiem nabycia prawa do dokonywania wpłat na IKE jest spełnienie przesłanki w postaci bycia osobą fizyczną, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie, czyli te w przedziale wiekowym 16 – 18 lat mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy małoletni będzie osobą uprawnioną do nabycia środków po zmarłym oszczędzającym na IKE, może przetransferować na założone dla niego IKE środki zgromadzone przez zmarłego. Jednakże do momentu osiągnięcia pełnoletności lub momentu osiągania dochodów z pracy, osoba małoletnia nie może dokonywać wpłat.

Należy wiedzieć, że na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oszczędności może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. A zatem, nie ma takiej możliwości, aby np. małżonkowie gromadzili oszczędności wspólnie. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne IKE. Można je także założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego tzw. PPE.

Czym są Pracownicze Programy Emerytalne?PPE to forma zorganizowanego, grupowego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami. Sam pracowniczy program emerytalny jest tylko umową określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu. PPE nie jest zatem instytucją finansową – środki w ramach programu trafiają do już istniejących instytucji finansowych, działających według właściwych sobie zasad – zakładu ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego lub są zarządzane przez zarządzającego zagranicznego.

IKE prowadzą:

  •     fundusze inwestycyjne
  •     otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
  •     podmioty prowadzące działalność maklerską - domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
  •     zakłady ubezpieczeń na życie,
  •     banki,
  •     od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne.

Na koniec 2017 roku otwartych było w Polsce ponad 950 tys. indywidualnych kont emerytalnych – co oznacza, że tylko niewielki procent społeczeństwa odkłada na dodatkową emeryturę.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste