Min E. Rafalska o dotychczasowych efektach przywrócenia wieku emerytalnego

29.11.2017 12:43  Emerytury
Min E. Rafalska o dotychczasowych efektach przywrócenia wieku emerytalnego Po blisko dwóch miesiącach od wejścia w życie przepisów o przywróceniu wieku emerytalnego wnioski o emerytury w obniżonym wieku złożyło 377 tysięcy 407 osób - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ponad połowa z tych osób nie była aktywna na rynku pracy - zaznaczyła minister Rafalska.

Wyjaśniła, że o ile osoby, które korzystały ze świadczeń przedemerytalnych, świadczeń rentowych czy osoby bezrobotne, w pełni wykorzystują możliwość przejścia na emeryturę, to osoby wciąż aktywne zawodowo podchodzą do tego w sposób wyważony. Pracujący często wykorzystują możliwość złożenia wniosku przede wszystkim po to, by dowiedzieć się jakiej wysokości emerytury mogą się spodziewać.

Nie rozwiązują jednak stosunku pracy więc świadczenie nie jest im wypłacane.
Minister zwróciła uwagę, że przywrócenie wieku emerytalnego ma duży wpływ na rynek pracy i poziom bezrobocia. Dane o spadku bezrobocia w październiku o 0,2 punktu procentowego to efekt między innymi przywrócenia wieku emerytalnego. Październik jest bowiem miesiącem, w którym albo następuje wzrost bezrobocia albo co najwyżej utrzymują się dane z września.

Tym razem było inaczej, gdyż wiele osób zarejestrowanych w urzędach pracy przeszło na emeryturę.
Średnia kwota przyznanych do 24 listopada emerytur wyniosła 1632 złote w przypadku kobiet i 2 738 złotych w przypadku mężczyzn. Minister zaznaczyła, że zróżnicowanie wysokości emerytur kobiet i mężczyzn nie jest rzeczą nową i nie jest związane wyłącznie z przywróceniem wieku emerytalnego. Wynika z krótszego okresu aktywności zawodowej kobiet i ich niższych wynagrodzeń.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła też, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobra. Poinformowała, że dane za okres styczeń-wrzesień wynoszą 78,7 planu i tak dobrych danych nie widziała od wielu lat.

IAR  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste