Prezes ZUS: Wnioski o emerytury w obniżonym wieku

16.11.2017 18:47  Emerytury
Prezes ZUS: Wnioski o emerytury w obniżonym wieku 340 tysięcy wniosków o naliczenie emerytury w obniżonym wieku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września tego roku - poinformowała w rozmowie z IAR prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

Dziś mija rok od uchwalenia ustawy przywracającej wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ustawa weszła w życie 1 października tego roku, ale wnioski o emerytury z obniżonego wieku można było składać od 1 września - przypomniała prezes Uścińska. Zaznaczyła, że w tym roku z nowych przepisów mogło skorzystać około 410 tysięcy osób.

Prezes zwróciła uwagę, że blisko połowa wniosków o emerytury w obniżonym wieku wpłynęło od osób, które pobierały świadczenia przedemerytalne i różnego rodzaju zasiłki i nie były już aktywne zawodowo.

Nie sprawdziły się więc obawy niektórych ekspertów, którzy twierdzili, że obniżenie wieku spowoduje odpływ z rynku pracy wielu zatrudnionych. Gertruda Uścińska wyjaśniła, że 37 procent osób przeszło na emeryturę, pobierając wcześniej rentę czy świadczenie przedemerytalne. 12 procent osób wcześniej nie pobierało żadnych świadczeń i nie pracowało 28 procent osób złożyło wnioski o emerytury w obniżonym wieku, ale dalej pracują i nie rozwiązały stosunku pracy. Siedem procent osób, które złożyły wnioski, prowadzi własną działalność gospodarczą. Z chwilą nabycia uprawnień emerytalnych te osoby mają ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, więc z pewnością część z tej grupy siedmioprocentowej będzie nadal aktywna ekonomicznie - podkreśliła prezes ZUS.

Profesor Gertruda Uścińska zaznaczyła, że wiele osób - mimo ukończenia 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn - zdecydowało się na dalszą pracę. Dłuższa obecność na rynku zatrudnienia i dłuższe opłacanie składek oznacza wyższą emeryturę. W podejmowaniu decyzji dużą rolę odegrali doradcy emerytalni, którzy są i będą do dyspozycji ubezpieczonych w każdym oddziale ZUS.

IAR  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste