Rząd: nowelizacje ustaw o systemie ubezpieczeń i doradcach restrukturyzacyjnych

30.10.2017 18:52  Emerytury
Rząd: nowelizacje ustaw o systemie ubezpieczeń i doradcach restrukturyzacyjnych Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek. Obecnie jest to 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rząd proponuje, aby nowe przepisy weszły w życie z początkiem przyszłego roku.

Ministrowie przyjęli też projekt nowelizacji ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowelizacja ma zapewnić wzmocnienie nadzoru nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych i zwiększyć przejrzystość systemu ich powoływania. W myśl projektu, osoby mające licencje doradców restrukturyzacyjnych będzie nadzorował, niezależnie od nadzoru sądowego, minister sprawiedliwości.

W ramach tego nadzoru minister będzie mógł zawiesić lub cofnąć licencję doradcy, który uporczywie lub w sposób rażący naruszył prawo.

Rząd przyjął także informację: "Działania korespondujące z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego", przedstawioną przez ministra infrastruktury i budownictwa. W informacji znalazła się zapowiedź działań związanych z Narodowym Programem Mieszkaniowym, planowanych lub już wykonywanych przez różne resorty i urzędy centralne.

IAR


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste