GUS: Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto to 11,16% w 2018 r.

18.11.2019 10:16  Energetyka
GUS: Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto to 11,16% w 2018 r. Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł o 0,26 pkt proc. do 11,16% na koniec 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wskaźnik udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w %, wzrósł o 0,26 pkt proc. w stosunku do 2017 r. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na nieznaczny wzrost tego udziału był wzrost końcowego zużycia energii brutto o 1,13%, a zużycia energii ze źródeł odnawialnych o 3,48%" - czytamy w komunikacie.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła, wyjaśnił Urząd.

"Pozyskanie tej formy energii wykazywało w ostatnich latach niewielką tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2014-2018 z 12,12% do 14,31%" - czytamy dalej w komunikacie.

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (68,88%), energii wiatru (12,55%) i z biopaliw ciekłych (10,33%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ, podano także.

Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2014-2018 zwiększyło się nieznacznie w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 309 100 TJ w 2014 r. do 349 793 TJ w 2018 r., poinformował także GUS.

"Struktura zużycia energii ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem (57%) odbiorców końcowych oraz mniejszym (42%) jej wykorzystaniem na wsad przemian energetycznych, zużycie własne sektora energii jest śladowe. Powyższe proporcje świadczą o tym, że nośniki energii ze źródeł odnawialnych są rzadziej wykorzystywane przez instalacje przemysłowe (komercyjne), gdzie w wyniku przemian energetycznych wytwarzane są pochodne nośniki energii (przede wszystkim energia elektryczna i ciepło) dostarczane następnie do odbiorców" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu GUS podał, że udział nośników energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wyniósł 8,2% w 2018 r.

Źródło: ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
TAURON Polska Energia SA, Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, #261 PREZENTACJE WYNIKÓW   Czy eksport do USA się opłaca | TWÓJ BIZNES #2
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes