PGNiG: jest częściowy wyrok w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Gazpromowi

30.06.2018 12:40  Energetyka
PGNiG: jest częściowy wyrok w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Gazpromowi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z satysfakcją przyjęło częściowe orzeczenie Trybunału Arbitrażowego w postępowaniu, które PGNiG wytoczyło rosyjskiemu Gazpromowi. Trybunał orzekł, że polska spółka złożyła ważny i zasadny wniosek o renegocjację cen gazu na podstawie tzw. kontraktu jamalskiego.

Jak podaje PGNiG, Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie ustalił, że składając wniosek z 2014 roku o renegocjację ceny kontraktowej, polska spółka spełniła przesłankę opisaną w kontrakcie z 1996 roku, uprawniającą do żądania obniżenia stawek i ustalenia nowej, niższej ceny za gaz. Gazprom przez lata odrzucał możliwość takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na rynkach europejskich.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że częściowe orzeczenie satysfakcjonuje polską spółkę. "Jesteśmy zadowoleni z orzeczenia Trybunału, dlatego że uwzględnił praktycznie wszystkie zasadnicze elementy, które złożyliśmy w pozwie i których spodziewaliśmy się w wyniku procedury arbitrażowej" - powiedział prezes PGNiG.

Trybunał uznał także, wbrew twierdzeniom Gazpromu, że ma prawo zmienić cenę kontraktową w granicach żądania pozwu. Zgodnie z orzeczeniem kwestia ustalenia nowej ceny będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania. Nowa cena powinna obowiązywać z mocą wsteczną, od 1 listopada 2014 roku. Piotr Woźniak poinformował, że Trybunał wyznaczył dwa kolejne terminy rozpraw - na 18 lipca i 6 września. Na drugiej z tych rozpraw stawią się strony i możliwe są bardziej szczegółowe ustalenia.

Wydanie częściowego wyroku nie wyklucza możliwości osiągnięcia porozumienia cenowego przez PGNiG i Gazprom.
PGNiG zwróciło się do Trybunału Arbitrażowego po negocjacjach ze stroną rosyjską w maju 2015 roku. Pół roku później spółka złożyła pozew przeciwko Gazpromowi.

Podpisany w 1996 roku kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą, PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 miliarda metrów sześciennych zakontraktowanego gazu rocznie. Umowa obowiązuje do 2022 roku.

IAR

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes