Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w lipcu 2018 r.

03.08.2018 10:50  Energetyka
Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w lipcu 2018 r.     • Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu  br. 14 792 450 MWh i był o 71,1 proc. wyższy niż w lipcu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 90,0 proc. r/r przy wolumenie 12 769 997 MWh.
    • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł 12 024 366 MWh (w tym 11 360 934 MWh na RTT), co pomimo spadku r/r o 20,5 proc. stanowi dotychczas najlepszy wynik miesięczny w roku 2018.
    • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 5 079 703 MWh, a więc o 4,2 proc. więcej względem lipca roku ubiegłego.
    • Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 24 124 toe (w tym 22 313 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 25,6 proc.


Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 14 792 450 MWh i był o 71,1 proc. wyższy niż w lipcu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 90,0 proc. r/r przy wolumenie 12 769 997 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 5,3 proc. i wyniósł 2 022 453 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w lipcu na poziomie 234,76 zł/MWh - o 0,79 zł/MWh wyższym niż w czerwcu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 218,05 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,40 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w czerwcu.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł 12 024 366 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 20,5 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 360 934 MWh, co przy spadku r/r o 19,8 proc. i tak stanowi najlepszy wynik w tym roku. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 663 432 MWh, a więc o 30,7 proc. niższym niż w lipcu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 451 560 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 41,1 proc. r/r) oraz 211 872 MWh na RDBg (wzrost o 11,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w lipcu br. do poziomu 102,97 zł/MWh, czyli o 2,98 zł/MWh więcej względem czerwca 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 100,68 zł/MWh, a więc o 3,42 zł/MWh więcej niż w czerwcu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 5 079 703 MWh, a więc o 4,2 proc. więcej w stosunku do lipca roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 166 048 MWh, a więc o 58,4 proc. wyższym niż w lipcu roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 90,15 zł/MWh, co oznacza wzrost o 17,53 zł/MWh względem czerwca 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 24 124 toe (w tym 22 313 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 25,6 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 106,13 zł/toe, do poziomu 539,24 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W lipcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 835 799 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,42 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec czerwca 2018 r. wyniósł 239,42 zł/t, co stanowi wzrost o 0,94 proc. w stosunku do maja, zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,58 proc., do 10,90 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,92 proc. w tym samym okresie i wynosi 297,23 zł/t.

W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,61 proc., osiągając wartość 12,21 zł/GJ. Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do czerwca 2017 roku wyniosła 30,97 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 14,86 proc.) i 73,69 zł/t dla  PSCMI 2  (wzrost o 28,26 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,60 zł/GJ (17,20 proc.) i 2,69 zł/GJ (28,26 proc.).

Indeks kwartalny PSCMI 1 wyniósł 238,27 zł/t i 10,81 zł/GJ, co stanowi wzrost  o odpowiednio 4,28 proc. i 3,15 proc. w stosunku do pierwszego kwartału br. Kwartalny indeks PSCMI 2 z kolei osiągnął wartość 298,21 zł/t i 12,24 zł/GJ, co w porównaniu z ostatnim kwartałem oznacza wzrost o odpowiednio 1,19 i 0,25 proc.

Porównanie r/r dla indeksów kwartalnych ujawnia wzrost w przypadku PSCMI 1 o 32,15 zł/t (15,60 proc.) i o 1,68 zł/GJ (18,38 proc.), zaś PSCMI 2 – o 63,83 zł/t (27,23 proc.) i 2,38 zł/GJ (24,13 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec lipca 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 76  spółek. W lipcu w poczet członków Giełdy weszły 2 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii  na koniec lipca 2018 r. członkami rejestru było 3 646 podmiotów, w lipcu przybyło ich 11.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają 392 podmioty.TGE


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes