Czy możemy pomóc dziadkom z długami?

17.01.2019 09:36  Finanse Osobiste
Czy możemy pomóc dziadkom z długami?
Dynamicznie rośnie liczba zadłużonych seniorów w Polsce1 Dług spędza sen z oczu nie tylko tym, którzy spotykają się z problemem spłat zaległych opłat, ale też ich najbliższym. Warto wesprzeć dziadków w zakresie potencjalnych zagrożeń – seniorzy są aktywnymi uczestnikami życia finansowego. Liczba Polaków, którzy ukończyli 64 lata i mają nieopłacone na czas bieżące rachunki oraz opóźnione raty kredytów czy pożyczek wynosi ponad 345 tys. Łączna suma ich zaległości dochodzi do 7,3 mld złotych2. Jak  możemy pomóc naszym dziadkom w spłacie długów?

W grupie osób po 64. roku życia niesolidnym płatnikiem jest co 18 osoba2. Seniorom trudno wyjść z kłopotów finansowych – bywa, że osoby zadłużone same zwracają się o pomoc do najbliższych. Niezależnie od tego, czy nasi dziadkowie kryją się ze swoimi problemami czy szukają drogi do ich szybkiego rozwiązania, możemy podać im pomocną dłoń, zaoferować wsparcie i poradę.
 
Ważne jest uświadomienie zadłużonemu, że nie należy ignorować długów i uznawać, że „jakoś tam będzie” – zaległe zobowiązania same się nie uregulują. Łatwo zaciągnięte długi ktoś kiedyś będzie musiał spłacić – prawo spadkowe przewiduje ich dziedziczenie wraz z odsetkami karnymi za brak spłaty zobowiązań. W momencie, gdy pierwotny wierzyciel sprzedaje dług firmie windykacyjnej, nasi bliscy nie muszą panikować – windykator może ułatwić swoim klientom spłatę zadłużenia.
 
„Edukujmy starsze pokolenia w zakresie finansów, zanim nasi bliscy zaciągną kolejną pożyczkę czy kredyt, którego nie będą w stanie spłacić. Wspierajmy ich w spłacie długu, dodawajmy otuchy i zachęcajmy do skontaktowania się z firmą windykacyjną. Może ona ułatwić dłużnikom spłatę zobowiązań i zaproponować takie rozwiązania, jak rozłożenie długu na możliwe do spłaty raty lub nienaliczanie odsetek. Jeśli starsze osoby czują się nico zagubione w świecie finansów, warto przejąć za nie inicjatywę, aby nie musiały się one dodatkowo stresować sytuacjami, z którymi nie czują się komfortowo” – wyjaśnia Katarzyna Gulbicka, dyrektor pionu windykacji polubownej w BEST S.A.
 
Pomoc seniorom w zarządzaniu domowym budżetem może okazać się nieoceniona. Zadbajmy o to, by dziadkowie odpowiednio planowali swoje wydatki i uwzględniali w swoim miesięcznym budżecie wszystkie raty, które muszą spłacać – jest to szczególnie ważne przy skromnych dochodach z emerytur, jakimi często dysponują osoby starsze.
„Realnym wsparciem dla dziadków może być również wspólne czytanie i analizowanie podpisywanych umów, np. z przedstawicielami handlowymi lub firmami telekomunikacyjnymi. Niestety, starsze osoby często dają się nabrać na różne chwyty reklamowe, a nie mając nawyku kontroli wydatków, pogłębiają tylko swoje długi” – dodaje Katarzyna Gulbicka.

1 Dane BIG InfoMonitor oraz BIK
2 Dane BIG InfoMonitor

BEST S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste