Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

28.10.2019 15:01  Finanse Osobiste
Jak odblokować konto zablokowane przez komornika?

Zablokowane konto bankowe - przyczyny

 

Posiadanie konta bankowego jest czymś oczywistym. Coraz więcej osób zarówno w młodym, jak i podeszłym wieku, posiada rachunek osobisty. Z różnych powodów może on zostać zablokowany. Jakie są najczęstsze przyczyny blokady środków na koncie bankowym? Są to m.in.:

 • zaległości w spłacie zobowiązań wobec różnych organów państwowych;
 • nieuregulowanie kar i mandatów;
 • egzekucja komornicza wskutek niespłaconych kredytów czy pożyczek;
 • niespłacenie kredytu hipotecznego.

Pamiętajmy, że bank może zablokować konto również wtedy, gdy wpłynie na nie podejrzanie duża kwota pieniędzy. Instytucja może pomyśleć, że jest to oszustwo. Blokadę środków na koncie będziemy musieli wyjaśnić osobiście w placówce banku.


Jak przebiega blokada konta bankowego?

 

Nawet, jeśli wydaje nam się, że blokada konta bankowego nie będzie nas dotyczyć, warto wiedzieć, jak przebiega. Procedura ta rozpoczyna się w banku. Instytucja otrzymuje od naszego wierzyciela (czyli osoby, u której zalegamy z płatnościami) tytuł wykonawczy. Daje on bankowi prawo do blokady rachunku. Co ważne, blokadzie podlegają zarówno środki finansowe znajdujące się już na koncie, jak i te, które dopiero na rachunek wpłyną. Pamiętajmy, że bank nie ma obowiązku powiadomienia dłużnika o nałożonej na rachunek bankowy blokadzie. Powinien to zrobić wierzyciel, który nadaje instytucji bankowej tytuł wykonawczy. Bank może dokonać blokady konta na podstawie dwóch rodzajów egzekucji:

 • sądowej prowadzonej na podstawie art. 889 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego;
 • administracyjnej z wierzytelności z rachunku bankowego przeprowadzonej w oparciu o art. 80§1 Ustawy o Postępowaniu w Administracji.


Kto może zablokować konto?

 

Klienci banków gromadzą na swoich kontach pieniądze zarówno z kredytów, wynagrodzenia z pracy czy pożyczek pozabankowych dostępnych np. w Ofin. Mimo dodatniego salda na rachunku, może on zostać zablokowany. Czy konto może zająć tylko komornik? Nie. Istnieje znacznie więcej organów, które mogą posiąść tytuł wykonawczy, nadający prawo do zablokowania konta. Zasady blokady środków finansowych na koncie osoby fizycznej czy firmy określa Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks postępowania cywilnego. Według niej blokady konta mogą dokonać:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego;
 • Izba Celna;
 • Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • jednostki terytorialne;
 • właściwy organ gminy o statusie miasta;
 • organ sądowy (komornik wykonuje wtedy czynności egzekucyjne.
 

Blokada środków na koncie - jak się jej pozbyć?

 

Konto zablokowane przez komornika lub Urząd Skarbowy nie jest powodem do radości. Blokada rachunku nie jest jednak dożywotnia. Możemy się jej pozbyć na kilka sposobów.

 1. Pierwszą z możliwości jest całkowita spłata zadłużeń wobec naszych wierzycieli. Jeśli nie jesteśmy świadomi długów, możemy pobrać z bazy BIK specjalny raport, który wskaże nam instytucje, w których zalegamy z płatnościami. Jeśli znamy naszego wierzyciela, warto podjąć z nim mediacje i ustalić nowe warunki spłaty długu. W ten sposób usuniemy blokadę z konta.
 2. Zdarza się, że konto bankowe zostaje zablokowane bezpodstawnie. Może to być wynik pomyłki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, aby wyjaśnić sprawę.
 3. Być może to nie kredytodawca otrzymał tytuł wykonawczy i zablokował nasze konto. Warto dowiedzieć się, w jakim urzędzie zalegamy z płatnościami i który organ zajął nasz rachunek.


Blokada konta bankowego przez komornika a kwota wolna od zajęcia


Zablokowane konto przez komornika może nas niepokoić. Warto w takiej sytuacji wiedzieć, ile może zabrać egzekutor. Pamiętajmy, że nie może on przejąć całego majątku znajdującego się na rachunku. Istnieje tzw. kwota wolna od zajęcia, która wyznacza, ile pieniędzy komornik musi zostawić na rachunku dłużnika. Kwota wolna od zajęcia zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto dla umowy o pracę. W 2019 roku jest to 2250 zł brutto, czyli około 1633 zł na rękę. Komornik musi zatem pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc zarabiamy 2900 zł brutto (2087,19 zł netto), komornik musi zostawić na naszym koncie 1633 zł.


Czego nie może zająć komornik?


Egzekucja komornicza pozwala na przejęcie majątku dłużnika. Urzędnik posiadający tytuł wykonawczy nie może jednak przejąć wszystkiego. Czego nie może zająć komornik?

 • alimentów;
 • 500+;
 • świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, dodatków porodowych, dodatków do sierot, świadczeń wychowawczych;
 • zasiłków dla opiekunów;
 • przedmiotów domowych, takich jak: bielizna, ubrania codziennego użytku, pralki, odkurzacza, lodówki;
 • zapasu żywności, opału;
 • narzędzi służących do pracy zarobkowej;
 • produktów i sprzętów rehabilitacyjnych;
 • przedmiotów służących do nauki.

Pamiętajmy, że zablokowane konto przez komornika nie oznacza braku środków na życie. Warto się jednak postarać o uregulowanie zaległych zobowiązań, aby ponownie otrzymać dostęp do własnego rachunku, a także poprawić swoją historię finansową.


 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


finanse_osobiste