Oferta HSBC w zakresie zarządzania majątkiem w Polsce

22.03.2010 08:22  Finanse Osobiste
Zarządzanie majątkiem czyli co?

Zarządzanie majątkiem to proces polegający na lokowaniu środków w sposób umożliwiający pomnażanie i/lub ochronę majątku osobistego klientów. Nie chodzi tu tylko o doradzanie klientowi, w co powinien zainwestować oszczędności, które posiada w danej chwili, ale o kompleksowe wsparcie pozwalające na planowanie finansów w perspektywie od kilku do kilkudziesięciu lat. Służy temu cały wachlarz rozwiązań, od produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, przez produkty ochronne, do usług z zakresu doradztwa podatkowego.
 

Zarządzanie majątkiem klientów wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Osoby oddające swój majątek w ręce doradców z banku HSBC mogą liczyć na wsparcie wysoce wykwalifikowanych specjalistów, korzystających z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grupy HSBC, zlokalizowanych w 86 krajach. Ekspertyzę banku w zakresie zarządzania majątkiem doceniło 41 milionów osób na całym świecie, które zaufały HSBC, powierzając swoje oszczędności tej instytucji.

Zaufanie klientów buduje się latami, jednak bardzo łatwo je utracić, a na rynku finansowym nie ma miejsca dla banków, które nie cieszą się zaufaniem klientów. HSBC dokłada wszelkich starań, aby zdobyć zaufanie klientów i je pielęgnować. Odzwierciedla to paleta rozwiązań z zakresu zarządzania majątkiem, z której korzystają klienci HSBC. Obejmuje ona szerokie spektrum produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, m.in lokaty i fundusze inwestycyjne. Motywem przewodnim, którym bank kierował się tworząc tą ofertę, jest dostarczanie klientom rozwiązań wartych swojej ceny. Chodzi nie tylko o dostęp do globalnych rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie majątkiem, ale także o lokalną wiedzę o potrzebach polskich klientów, ich podejściu do oszczędzania i inwestowania oraz warunkach panujących na lokalnym rynku.
 

Jedynie 8% Polaków regularnie oszczędza

Z analiz przeprowadzonych przez HSBC wynika, że jedynie 8% Polaków regularnie oszczędza z myślą o przyszłości. Wynika to z faktu, że dla wielu osób planowanie finansów wydaje się skomplikowane i czasochłonne. Tymczasem przy wsparciu ze strony profesjonalnego doradcy klienta proces ten może być całkiem prosty.

W każdej placówce HSBC jest wyszkolony doradca specjalizujący się w zarządzaniu majątkiem (Wealth Manager). Jego zadaniem jest wspieranie klientów na każdym etapie gospodarowania jego nadwyżkami finansowymi, od analizy potrzeb, przez planowanie alokacji oszczędności, po bieżące informowanie klientów o rozwoju sytuacji na rynkach, na których zainwestowali swój kapitał. Doradcy HSBC korzystają z narzędzi analitycznych, które pozwalają im na ocenę potrzeb finansowych klientów, zarówno bieżących, jak i długoterminowych. Na bazie wyników tych analiz wspólnie z klientami tworzą plan finansowy, uwzględniający ich możliwości i oczekiwania w zakresie zabezpieczenia przyszłości finansowej rodziny czy odpowiedniego poziomu życia na emeryturze, finansowania zakupu nieruchomości czy po prostu pomnażania zainwestowanego kapitału. HSBC przykłada dużą wagę do edukowania klientów w zakresie możliwości i ryzyk wiążących się z korzystaniem z konkretnych rozwiązań oraz bieżącego monitorowania zarówno położenia, w jakim znajduje się klient, jak i sytuacji na rynku. Służą temu spotkania z doradcą HSBC. Pierwsze odbywa się w okresie 3 miesięcy od otwarcia rachunku w banku. Kolejne spotkania, służące przeglądowi i ewentualnej modyfikacji strategii, odbywają się co najmniej raz w roku. Poza wspomnianymi spotkaniami doradcy są do dyspozycji klienta na co dzień.

Zarządzanie majątkiem według HSBC

Rozwijając ofertę z zakresu zarządzania majątkiem dla polskich klientów HSBC stosuje filozofię dobierania takich produktów i usług, które pozwolą bankowi zaoferować im „coś więcej”. Wartość dodana rozwiązań oferowanych przez HSBC tkwi w globalnym zasięgu Grupy HSBC, którego nie oferuje żaden polski bank.

Szczególne znaczenie dla HSBC mają rynki wschodzące, co znajduje odzwierciedlenie w ofercie banku w Polsce i na świecie. Polscy klienci banku mają dostęp do szerokiego spektrum zagranicznych funduszy inwestycyjnych, umożliwiających im czerpanie korzyści z dynamicznego rozwoju globalnych rynków wschodzących.

Azjatyckie korzenie Grupy HSBC sprawiają, że oferta należącego do niej banku HSBC w zakresie inwestowania na rynkach wschodzących tego regionu jest wyjątkowo rozbudowana. Wachlarz funduszy inwestujących w Azji, zarządzanych przez wiodącą spółkę inwestycyjną Grupy HSBCHSBC Global Asset Management, obejmuje fundusze lokujące aktywa w Chinach, Indiach, Tajlandii, Tajwanie, Korei Południowej, Singapurze czy Hongkongu. HSBC nie ogranicza się jednak tylko do funduszy azjatyckich, oferując swoim klientom również narzędzia umożliwiające inwestowanie na innych rynkach rozwijających się, takich jak Ameryka Łacińska czy Europa Środkowo-Wschodnia lub jednocześnie na wielu rynkach wschodzących, reprezentujących różne regiony świata (fundusz akcji krajów BRIC czyli Brazylii, Indii, Chin i Rosji, fundusz akcji globalnych rynków wschodzących, fundusz obligacji globalnych rynków wschodzących itd.). Możliwości jest wiele i będzie ich jeszcze więcej, bowiem HSBC wierzy, że rynki wschodzące stanowią siłę napędową światowej gospodarki, a specjaliści z Grupy HSBC cały czas poszukują nowych możliwości pomnażania majątku swoich klientów na tych rynkach.


HSBC

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste