Sektor MSP mocno zadłużony, wśród pożyczkobiorców coraz więcej kobiet – podsumowanie II kwartału 2018 na rynku pożyczek pozabankowych

20.09.2018 09:44  Finanse Osobiste
Sektor MSP mocno zadłużony, wśród pożyczkobiorców coraz więcej kobiet – podsumowanie II kwartału 2018 na rynku pożyczek pozabankowych
Hossa w krajowej gospodarce nie uchroniła przedsiębiorców przed zatorami płatniczymi, przyczyniającymi się tym samym do braku kontroli nad płynnością finansową. Z danych rynkowych Aforti Finance – firmy świadczącej usługi pożyczkowe dla sektora MSP – jasno wynika, że większość rodzimych przedsiębiorców sięgało w II kwartale 2018 roku po zewnętrzne finansowanie nie po to, by inwestować, a zapewnić swobodny przepływ środków, umożliwiający realizację bieżących zleceń.

Jak wynika z danych Aforti Finance za II kwartał 2018 roku, wśród najbardziej zadłużonych branż znalazł się – podobnie, jak w I kwartale 2018 roku – handel hurtowy i detaliczny. Jednocześnie sektor budowlany ustąpił miejsca przetwórstwu przemysłowemu, wyprzedzając nieco transport. Coraz więcej zaciągniętych pożyczek przypadło też w udziale kobietom - przedsiębiorcom.
 
Branżą, która dominowała w segmencie pożyczek pozabankowych – udzielonych przez Aforti Finance w II kwartale 2018 – był ponownie handel hurtowy i detaliczny. W analizowanym okresie udział pożyczek tego sektora wyniósł 28 proc. w ogólnej liczbie świadczeń uruchomionych przez Aforti Finance od kwietnia do czerwca 2018 roku. Mimo dużej przewagi tego rynku nad innymi, można zaobserwować jednak znaczący trend spadkowy liczby udzieleń. W II kwartale 2018 roku firmy z branży handlowej uzyskały 30 proc. mniej pożyczek w porównaniu z I kwartałem 2018.
 
Kolejnymi, znaczącymi branżami, których przedstawiciele korzystają z pożyczek pozabankowych były w II kwartale 2018 roku firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz transportu. Tutaj udzielono odpowiednio 15 proc. i 14 proc. wszystkich pożyczek. W tym przypadku widoczny jest trend wzrostowy liczby udzieleń względem poprzedniego kwartału. Wzmożone zainteresowanie finansowaniem pozabankowym przez branżę transportową może wynikać z zaostrzenia wymogów formalnych w bankach oraz wysokie ryzyko działalności tego sektora.
 
W kontekście długości okresów kredytowania, można zaobserwować utrzymujący się trend. Niewiele ponad 40 proc. klientów decydowało się na spłatę pożyczek w ciągu jednego roku. Jednocześnie – podobnie jak w poprzednich kwartałach – pożyczkobiorcy chętnie wybierali finansowanie na okres 18 oraz 24 miesięcy.
 
W II kwartale 2018 roku, w porównaniu z trzema pierwszymi miesiącami bieżącego roku, analitycy Aforti Finance nie odnotowali również znaczących różnic w wysokości wnioskowanych pożyczek, zaciąganych przez przedsiębiorców z sektora MSP. Około 38 proc. firm zdecydowało się  na finansowanie do 25 000 zł. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się pożyczki sięgające 75 000 zł i wyższych kwot, mimo że jednocześnie ich ogólna liczba nieznacznie spadła 
w porównaniu z kwartałem ubiegłym.
 
Nowością jest z kolei trend wzrostowy zaciągania zobowiązań finansowych przez kobiety.  O ile w I kwartale 2018 roku kobiety stanowiły 30 proc. wszystkich pożyczkobiorców Aforti Finance, to już w II kwartale 2018 ich udział w strukturze klientów wzrósł do prawie 36 proc.
 
W ocenie ekspertów Aforti Finance udział firm z sektora handlu hurtowego i detalicznego, przetwórstwa przemysłowego, a szczególnie transportu w strukturze klientów firm pożyczkowych będzie systematycznie rósł w kolejnych kwartałach 2018 roku. Okres zimowy przyniesie ponadto wzmożone zapotrzebowanie firm budowlanych na zewnętrzne finansowanie, umożliwiające przetrwanie najtrudniejszego czasu dla tej branży, w której sezonowość  w szczególny sposób wyznacza zwyżki i spadki wyników finansowych.

Piotr Zieliński, dyrektor analiz i ryzyka Aforti Finance / Grupa AFORTI
 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste