Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Polwax SA: Szacunkowe wyniki 2017

23.01.2018 08:32  Firma
 Polwax SA: Szacunkowe wyniki 2017
W 2017 roku spółka intensyfikowała działania związane z budową nowoczesnej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach. Poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły już ponad 33 mln złotych. Natomiast na  osiągnięte w ubiegłym roku wyniki finansowe wpływ miała przede wszystkim rosnąca presja płacowa i odpis aktualizacyjny związany z wyburzeniem budynków magazynowych w wysokości 1,36 mln złotych.

- Nie możemy też zapomnieć o cenach sprzedaży, które rok do roku spadły znacząco, bo aż o 6% - podkreśla Piotr Kosiński, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy Spółki. – Ten fakt bez wątpienia przełożył się na spadek przychodów a w konsekwencji marż w – ciągle jeszcze - głównym segmencie sprzedażowym, jakim są masy zniczowe – dodaje Kosiński.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 283,4 mln zł i w porównaniu do 2016 r. spadły  o 3,8% (tj. o 11,1 mln zł).  Natomiast zysk netto zamknął się w kwocie 17,2 mln zł i względem roku wcześniejszego był mniejszy, o 17,5%, czyli 3,6 mln zł. 
 
W minionym roku Polwax zanotował wyższy o 1,7% ilościowy obrót w segmencie wyrobów skierowanych do przemysłu przy spadku sprzedaży ilościowej w segmencie parafin zniczowych o 2,4 %.  Wielkość sprzedaży wyrobów wyniosła 58,98 tys. ton, z czego 17,10 tys. ton stanowiła sprzedaż w segmencie przemysłowym. Rok wcześniej sprzedaży wyrobów  wyniosła 59,72 tys. ton, w tym sprzedaż w segmencie przemysłowym 17,22 tys. ton. 
 
Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 27 mln zł, czyli o 12,9% niższy niż w 2016 r. Znaczny wpływ na spadek  EBITDA w 2017 roku miał odpis aktualizacyjny dotyczący nieumorzonej wartości likwidowanych aktywów w wysokości 1,36 mln zł  w związku z realizacją inwestycji FUTURE.  Bez uwzględnienia wspomnianego zdarzenia jednorazowego EBITDA wynosi 28,38 mln zł. Poprzez likwidację nieumorzonego aktywa w przyszłości Spółka będzie mogła oszczędzać znaczne kwoty w obszarze kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem jednego z elementów instalacji, jakim jest tzw. flara. Temu służy zmiana lokalizacji flary.
 
Do dnia 31.12.2017 roku  Spółka poniosła  nakłady inwestycyjne na zadanie: budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego (FUTURE) w łącznej kwocie 33,2 mln zł, z czego 16,5 mln są to środki własne.
 
- To nie był dla naszej Spółki łatwy rok, komunikowaliśmy to w ciągu roku wielokrotnie. Generalnie, biorąc pod uwagę spadek cen sprzedażowy oraz dużą podaż surowca - jakościowo gorszego od oferowanego przez nas, ale i tańszego, uważam, że osiągnęliśmy na tym trudnym rynku bardzo dobre wyniki. Przed nami przygotowanie do ważnych w tym roku rozmów i umów zarówno po stronie surowcowej (kosztowej) jak i sprzedażowej (przychodowej). Mamy wiele scenariuszy, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość – podsumowuje Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA.

Polwax SA

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes