Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

57 mln zł zysku netto Grupy BOŚ

15.11.2017 09:09  Firma
57 mln zł zysku netto Grupy BOŚ
Zysk netto Grupy BOŚ po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł 56,9 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poprawa wyników to efekt konsekwentnie prowadzonej restrukturyzacji Banku Ochrony Środowiska i realizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020.
 
Grupa BOŚ poprawiła szereg parametrów finansowych: wzrosły m.in. dochody z tytułu odsetek, prowizji, wynik na działalności handlowej. Zredukowane zostały także koszty wynagrodzeń.
 
– Optymalizacja kosztowa jest jednym z elementów procesu naprawy Banku. Naszym celem jest szybki powrót BOŚ na ścieżkę trwałej poprawy rentowności – podkreśla Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.
 
Wartościowo największe wzrosty Grupa BOŚ wypracowała w obszarze odsetkowym. 
W porównaniu z trzema kwartałami 2016 r. wynik z tytułu odsetek Grupy zwiększył się 
o 30,4 proc. (czyli o 67,9 mln zł), przekraczając finalnie 291 mln zł. 
 
W skali całej Grupy koszty odsetkowe spadły o 87 mln zł, czyli o 29,1 proc. Warto podkreślić, że koszty depozytów i rachunków segmentu detalicznego zostały zmniejszone o 32,8 mln zł (spadek o 20,7 proc). W przypadku depozytów klientów korporacyjnych redukcja kosztów sięgnęła 14,9 mln zł (spadek o 30,4 proc.). Istotne znaczenie w tej pozycji miał także wykupy: euroobligacji w maju 2016 r. obligacji serii M we wrześniu 2016 oraz złotowych obligacji podporządkowanych w lutym 2017 r. 
 
Bank Ochrony Środowiska optymalizował również bieżące koszty działania. Do końca  III kwartału 2017 r. koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ zredukowano o 4,1 proc.  w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. (m.in. dzięki zmniejszeniu stanu zatrudnienia  w Banku o 10,6 proc., a w całej Grupie o 9 proc.).
 
Znacząco poprawiły się również wskaźniki obrazujące działalność Grupy. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec III kwartału 2017 r. wynosił 64,8 proc. wobec 74,6 proc. w 2016 r. i 88,3 proc. w 2015 r. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 30 września 2017 r. utrzymywał się powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego – współczynnik wypłacalności sięgnął 15,12 proc., wobec 14,28 proc. na koniec 2016 roku. Natomiast współczynnik Tier 1 kształtował się na poziomie 12,3 proc., wobec 11,37 proc. na dzień 31 grudnia 2016 r. 
 
Saldo kredytów proekologicznych Banku na dzień 30 września 2017 r. przekraczało kwotę 4,55 mld zł. W całym portfelu kredytowym BOŚ udział kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój sięgał 34,3 proc., wobec 33,5 proc. na koniec III kwartału 2016 r. 
 
Zgodnie z realizowaną strategią Bank zwiększał także zaangażowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. – Szczególny nacisk kładziemy na finansowanie podmiotów realizujących inwestycje z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska. W grę wchodzą zarówno przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, termomodernizacyjne, projekty z sektora nowych technologii czy odnawialnych źródeł energii – zaznacza Bogusław Białowąs. – Zależy nam na tym, żeby BOŚ, był centralnym oknem kompleksowej obsługi dla wszystkich klientów zainteresowanych przedsięwzięciami proekologicznymi – podkreśla Prezes BOŚ. 
 
Grupa BOŚ

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes