Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

22.02.2019 08:36  Firma
Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podano w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 20 marca br. Dzięki obniżeniu wartości nominalnej akcji, kapitał zakładowy wyniesie 25 166 547,5 zł.

"Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej" - czytamy w projektach.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest ponadto pokrycie straty bilansowej spółki, co umożliwi restrukturyzację spółki.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego, tj. 25 166 547,50 zł na pokrycie straty bilansowej spółki" - czytamy dalej.

Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 65 000 000,00 zł - z kwoty kapitału zakładowego obniżonego, tj. z kwoty 25 166 547,50 zł do kwoty 90 166 547,50 zł.

"Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 130 000 000 akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł każda" - napisano dalej w projektach.

Zobacz także: Gino Rossi i CCC mają umowę organizacyjną dot. współpracy strategicznej

Akcje serii K będą akcjami zwykłymi, imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

"Emisja skcji serii K zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów. Oferty objęcia akcji serii K zostaną skierowane do CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach" - wskazano także.

Cena emisyjna akcji serii K jest równa wartości nominalnej akcji spółki ustalonej w wyniku obniżenia kapitału, tj. 0,50 zł za jedną akcję serii K.

"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. jako największych wierzycieli spółki, w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności przysługujących ww. podmiotom z grupy kapitałowej CCC S.A. lub wpłaty gotówkowej, co pozwoli spółce znacząco zredukować poziom zadłużenia, którego bieżąca obsługa w obecnej sytuacji finansowej spółki jest utrudniona" - czytamy w uzasadnieniu do projektów.

Zobacz także: Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Paweł Szczepanik przedstawia: DŁUGOTERMINOWA ANALIZA INDEKSÓW mWIG40 i sWIG80 | Analiza techniczna   Jak budować portfel inwestycyjny na lata? Przegląd różnych klas aktywów
 

Notowania GINOROSSI
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes