Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Aplisens przyspiesza z inwestycjami.

10.05.2017 12:43  Firma
Aplisens przyspiesza z inwestycjami.  W I kwartale osiągnął 2,5 mln zł zysku netto.  W I kw. 2017 r. producent aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wypracował 20 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,1 mln zł, natomiast zysk netto 2,5 mln zł.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku motorem napędowym Grupy Aplisens był eksport. Udział sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów spółki wzrósł do 68 proc. z 64 proc. rok wcześniej. Aplisens zanotował 10 proc. wzrost sprzedaży r/r na rynkach Unii Europejskiej, jeszcze lepiej wyglądała sprzedaż w Azji Południowo-Wschodniej w tym na rynku chińskim oraz  na Bliskim Wschodzie, gdzie odnotowano blisko 90 proc. wzrost r/r.
 
Słabiej prezentowała się sprzedaż na rynkach WNP, gdzie nastąpił 21-proc. spadek przychodów r/r.  
 
– Tak duży regres jest wynikiem ubiegłorocznej wysokiej bazy. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. odnotowaliśmy wtedy aż 45-proc. wzrost sprzedaży. Jestem bardzo ostrożny w ocenie tamtejszych rynków, ostatnie lata charakteryzowały się dużą niestabilnością.

Pomimo dużej zmienności na rynkach WNP, pozytywnie oceniamy obecną sytuację i dostrzegamy tam duży potencjał wzrostu. Planujemy rozszerzyć kompetencje spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie o serwis, uproszczony montaż przetworników ciśnienia i usługi laboratoryjne. Chcemy także skrócić terminy dostaw swoich produktów poprzez zwiększenie magazynów wyrobów gotowych i półfabrykatów – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens S.A
 
Pierwszy kwartał bieżącego roku upłynął pod znakiem realizacji nowej strategii Grupy.  Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 2,25 mln zł, m.in.: na zakup maszyn, urządzeń, badania i rozwój oraz rozbudowę siedziby w Warszawie. W latach 2017 - 2019 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje 43,5 mln zł, z czego w pierwszym roku - 10,6 mln zł. 
 
- Inwestycje obejmą m.in. rozbudowę potencjału produkcyjnego, prace badawczo-rozwojowe, nakłady na technologię oraz zagraniczne spółki dystrybucyjne. Duży nacisk będziemy kłaść na rozwój wysokiej jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców przemysłowych.

Chcemy stabilnie rosnąć, strategia Grupy zakłada ok. 11-12% średniorocznego wzrostu sprzedaży w latach 2018 i 2019. Chcemy zaistnieć na nowych rynkach, ponadto planujemy rozpoczęcie starań o certyfikaty, które pozwolą nam na sprzedaż na terenie USA i Kanady – zapowiada Adam Żurawski, prezes Aplisnes. S.A.
 
W 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens wyniosły 94,3 mln zł (+6,7% r/r), EBIT 15,6 mln zł (-8,5% r/r), zysk netto 14,4 mln zł (+4% r/r). Obroty Grupy na polskim rynku wyniosły 33,6 mln zł (-15% r/r), w krajach WNP 38,5 mln zł (+28% r/r), w UE 16,1 mln zł (+14% r/r), a na pozostałych rynkach 6,1 mln zł (+29% r/r).
 
Aplisens S.A

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes