Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Autoryzowany doradca NewConnect i jego rola w spółce

10.05.2019 15:14  Firma
Autoryzowany doradca NewConnect i jego rola w spółce  Jaka jest rola Autoryzowanego Doradcy?
 
Upublicznienie spółki wiąże się z nowymi obowiązkami jakie nakładane są na zarząd spółki wobec jej akcjonariuszy. Inwestorzy, którzy dotąd nie byli związani z emitentem, muszą być informowani o istotnych dla oceny wartości spółki zdarzeniach, a okresowo – o wynikach finansowych.
 
Określenie, która informacja jest istotna dla inwestora, kiedy należy ją publikować, jaką powinna mieć treść i co możemy w niej pominąć, a w dalszej kolejności kiedy możemy ją opóźnić i która informacja może wprowadzić w błąd inwestorów, może często przysparzać wiele trudności dla specjalistów od relacji inwestorskich działających na rynku kapitałowym od wielu lat, a tym bardziej dla nowicjuszy w obrocie, jakimi są członkowie zarządu spółki debiutującej na giełdzie.
 
W dużych korporacjach działają wyodrębnione działy relacji inwestorskich. W mniejszych korporacjach za relacje odpowiedzialny jest dedykowany pracownik. Na rynku NewConnect notowane są przede wszystkim małe spółki, często zatrudniające kilku pracowników, w których zdarzenia istotne dla inwestorów ze względu na skalę prowadzonej przez nich działalności występują rzadziej, dlatego tworzenie dedykowanych działów czy zatrudnianie specjalistów jest dodatkowym, a nawet zbędnym kosztem. W tym celu na rynku NewConnect działają Autoryzowani Doradcy – zewnętrzni doradcy, którzy wspierają emitentów przez pierwsze lata na rynku kapitałowym w prawidłowym wykonywaniu obowiązków informacyjnych. 
Rolą Autoryzowanego Doradcy spółki przygotowującej się do debiutu jest podejmowanie czynności edukacyjnych w celu odpowiedniego przygotowania emitenta do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu, a także czynności doradczych przy sporządzeniu dokumentu informacyjnego, rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW i przeprowadzenia procedury wprowadzenia akcji  do notowań na rynku alternatywnym. 

Głównym elementem tej współpracy pomiędzy emitentem a Autoryzowanym Doradcą jest przygotowanie Dokumentu Informacyjnego. Jest to dokument, z którego inwestorzy mogą dowiedzieć się wszelkich istotnych informacji o emitencie – nie tylko tych dotyczących prowadzonej przez nich działalności, ale także o aspektach formalnych: prowadzonych przeciwko emitentowi postępowaniach sądowych, strukturze akcjonariatu czy dodatkowych uprawnieniach dotychczasowych akcjonariuszy akcji. Dodatkowo, co najistotniejsze, Dokument Informacyjny przedstawia czynniki ryzyka – szczególne zdarzenia i zjawiska, które jeśli zaistnieją, to mogą wpłynąć negatywnie na rozwój prowadzonej przez emitenta działalności.
 
Natomiast rolą Autoryzowanego Doradcy spółki notowanej jest bieżące doradztwo dotyczące funkcjonowania na rynku kapitałowym, a w tym przede wszystkim bieżącego wykonywania obowiązków informacyjnych. Jest to przede wszystkim wsparcie przy publikacji raportów bieżących w systemach EBI i ESPI: zidentyfikowanie konieczności publikacji takiego raportu i redakcja jego treści. W związku ze zmianami wprowadzonymi w wyniku wejścia w życie rozporządzenia MAR, rola Autoryzowanego Doradcy staje się istotniejsza, bo brakuje zamkniętego katalogu czynności, które należy publikować. Aktualnie to po stronie Emitenta pozostaje ocena danego zdarzenia pod kątem jego wpływu na spółkę i kształtowanie się kursu notowanych akcji.
 
Obecnie na rynku NewConnect notowanych jest niemal 400 spółek, w tym aż ponad 200 emitentów nie posiada podpisanych umów z Autoryzowanym Doradcą. Powodem braku wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą  w przeważającej liczbie jest upływ trzyletniego okresu obowiązywania jej od dnia pierwszego notowania akcji na rynku NewConnect. 

Zobacz także: GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego
 
W 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nałożyła około 230 sankcji na emitentów notowanych  na rynku NewConnect w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO. Sankcjami było przede wszystkim zawieszenia obrotu akcjami spółki (104) i upomnienie (101) w wyniku m.in. nieprzekazania w trybie i na warunkach obowiązujących emitentów raportów okresowych.
 
Iwona Marcinkowska
Dyrektor Działu Ofert Papierów Wartościowych w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Vantage Development SA Okiem ANALITYKA #42, Wojciech Bartosik   Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #42
 

Notowania GPW

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes