Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Awanse w kancelarii Dentons

28.03.2018 08:46  Firma
Awanse w kancelarii Dentons
Największa kancelaria prawnicza w Polsce ogłosiła tegoroczne awanse na stanowiska partnera i counseli. Do grona partnerów dołączył Piotr Staniszewski, na stanowisko counsela awansowali natomiast Dariusz Czuchaj, Anna Gulińska, Ryszard Manteuffel, Martyna Markiewicz, Piotr Nerwiński, Marcin Paliwoda, Aleksandra Politańska-Kunicka oraz Michał Wasiak. 

Piotr Staniszewski, partner w Zespole Prawa Nieruchomości, jest związany z kancelarią od 6 lat. Reprezentuje inwestorów w zakresie realizacji nowych lub przebudowy istniejących centrów handlowych, budynków biurowych, mieszkaniowych oraz magazynów. Doradza w kwestiach dokumentacji budowlanej oraz pozwoleń, jak i w negocjowaniu i egzekwowaniu umów budowlanych.

Ponadto, często jest zaangażowany w transakcje inwestycyjne oraz wynajem obiektów biurowych, przemysłowych i centrów handlowych. Ostatnio doradzał m.in. Cromwell Property Group przy sprzedaży biurowca Warsaw Corporate Center, a także Cambridge Innovation Center przy wynajmie blisko 14,000 m kw. powierzchni biurowej w Varso 2. 
 
Dariusz Czuchaj, counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji, związany jest z kancelarią od 2014 roku. Zajmuje się praktycznymi aspektami prawnymi nowych technologii, takich jak Big Data, chmury obliczeniowe, opracowuje umowy handlowe, doradza w zakresie compliance i reprezentuje klientów przed organami państwowymi. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT, w tym również w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
 
Anna Gulińska, counsel w Zespole Prawa Konkurencji, związana jest z kancelarią od 8 lat. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w obszarach m.in. zagadnień antymonopolowych, kontroli koncentracji, nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również w zagadnieniach ochrony konsumentów. Ostatnio doradzała Coast2Coast w postępowaniu koncentracyjnym przed Prezesem UOKiK w związku z nabyciem grupy Unitop oraz na rzecz ITI Neovision przy przygotowaniu i złożeniu przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie o ochronę zbiorowych interesów konsumentów. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
 
Ryszard Manteuffel, counsel w Zespole Rynków Kapitałowych, dołączył do kancelarii 2 lata temu. Pracuje przy ofertach papierów wartościowych dla spółek polskich oraz zagranicznych. Jego doświadczenie obejmuje przejęcia spółek publicznych, rejestrację funduszy inwestycyjnych i doradztwo regulacyjne oraz bieżącą obsługę prawną spółek publicznych, funduszy i firm inwestycyjnych oraz ich akcjonariuszy. Ostatnio doradzał m.in. przy wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion, wykupie akcji mniejszościowych akcjonariuszy oraz wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Doradzał również menedżerom oferty przy ubiegłorocznym debiucie giełdowym spółki GetBack.
 
Martyna Markiewicz, counsel w Zespole Bankowości i Finansów, związana jest z kancelarią od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz cywilnym. Ma szczególne doświadczenie w zakresie transakcji finansowania nabycia spółek, projektów nieruchomościowych, finansowania eksportu oraz projektów restrukturyzacyjnych.

Uczestniczyła w licznych transakcjach finansowania, zarówno po stronie kredytodawców, reprezentując największe polskie i zagraniczne banki, jak i po stronie kredytobiorców, w tym spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych oraz funduszy private equity. W ostatnim czasie doradzała m.in. na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas i ING Banku Śląskiego przy finansowaniu udzielonym spółce z grupy Capital Park na refinansowanie budowy kompleksu Royal Wilanów. Reprezentowała również fundusz Coast2Coast Capital w związku z konsorcjalnym finansowaniem nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 
Piotr Nerwiński, counsel w Zespole Bankowości i Finansów, z kancelarią związany jest od 2014 roku. Zajmuje się doradztwem na rzecz banków i innych instytucji finansowych oraz kredytobiorców na wszystkich etapach krajowych i międzynarodowych transakcji finansowania. Uczestniczył w licznych projektach finansowania, w szczególności finansowania nieruchomości, finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania transakcji nabycia spółek, a także doradzał przy implementacji programów faktoringu.

Ostatnio doradzał HSBC w związku z finansowaniem nabycia 28 centrów handlowych udzielonym Chariot Top Group BV oraz spółce Globalworth w związku z finansowaniem nabycia akcji Griffin Premium Real Estate, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze wezwania.
 
Marcin Paliwoda, counsel w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Private Equity, związany jest z kancelarią od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek, reprezentując zarówno instytucje finansowe, jak i klientów korporacyjnych w szerokim zakresie spraw, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji nabywania spółek i aktywów, transakcji leasingowych, restrukturyzacji i tzw. corporate governance. W ostatnim czasie doradzał FMC Corporation przy rozwiązaniu międzynarodowego joint venture z Nufarm w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przy globalnym przejęciu części biznesu rolniczego firmy DuPont. 
 
Aleksandra Politańska-Kunicka jest counselem w Zespole Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji oraz w Zespole Postępowań Sądowych. Ma 12 lat doświadczenia w sprawach spornych, a z kancelarią Dentons związana jest od 2013 roku.

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa konsumenckiego, czynów nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz – jako aplikant rzecznikowski - przed Urzędem Patentowym. Angażuje się przede wszystkim w postępowania dla klientów z branży mediów i nowych technologii oraz FMCG. W ostatnim czasie doradza w sprawie o naruszenie praw własności intelektualnej nadawcy przez portal internetowy oraz w sprawie wprowadzania na rynek produktów spożywczych naruszających prawa do renomowanych znaków towarowych tzw. look-a-like. 
 
Michał Wasiak, counsel w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Private Equity, dołączył do kancelarii w 2010 roku. Doradzał przy licznych transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach z zakresu prawa spółek, takich jak przejęcia spółek prywatnych i publicznych, projekty typu joint venture oraz połączenia krajowe oraz transgraniczne. Ostatnio doradzał Coast2Coast przy transakcji nabycia grupy Unitop, oraz spółce Indykpol przy zbyciu zakładów w Lublinie i Turce na rzecz SuperDrob.
 
Dentons

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes