Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Biomed-Lublin: Bioton będzie dystrybutorem BioTrombiny 400 do 2023 r.

09.11.2018 12:50  Firma
Biomed-Lublin: Bioton będzie dystrybutorem BioTrombiny 400 do 2023 r. Biomed-Lublin zawarł z Biotonem umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej BioTrombina 400. Łączna prognozowana wartość umowy wynosi ok 20 mln zł w całym okresie jej obowiązywania tj. do 2023 r., podała spółka, 

"Uzgodniony w umowie gwarantowany poziom sprzedaży jest wyższy niż zakładany przez emitenta, możliwy do realizacji własnymi siłami sprzedaży. Przełoży się to na skokową poprawę marż i wyników finansowych emitenta" - czytamy w komunikacie. 

"Bioton z powodzeniem wywiązuje się z umowy na dystrybucję Distreptazy, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy o Biotrombinę, czyli leku służącego do hamowania miejscowego, intensywnego krwawienia. W naszej ocenie, umowa jest bardzo korzystna dla obydwu stron. Do tej pory sprzedawaliśmy rocznie ok. 2 500 opakowań leku, jednak nasz partner deklaruje, iż jest w stanie sprzedać kilka razy więcej" - powiedział prezes Biomedu Lublin Marcin Piróg, cytowany w komunikacie. 

Strony określiły umownie deklarowane ilości zamówień produktu w skali roku, które zwiększają się w każdym roku obowiązywania umowy. 

"Deklarowana ilość zamówień, jaką Bioton prognozuje składać w ramach realizacji umowy stanowi wielokrotność średniorocznej sprzedaży produktu, jaką Biomed realizował siłami własnymi (odpowiednio: 2,8-krotność w roku 2019, 3,6-krotność w roku 2020, 4,4-krotność w roku 2021, 4,8-krotność w roku 2022 i 2023). Strony ustaliły także gwarantowany roczny poziom zamówień produktu (GRPZ)" - podano także. 

Umowa między spółkami będzie obowiązywała do 2023 r. - do końca 2019 roku Biomed poprzez Bioton chce sprzedać 3 razy więcej opakowań BioTrombiny 400 niż dotychczas. 

Bioton zobowiązał się także do aktywnej promocji produktu. W zamian za usługi świadczone przez Bioton, Biomed Lublin zobowiązał się płacić wynagrodzenie, które uzależnione jest od wolumenu sprzedaży produktu. 

W umowie zawarto dodatkowo zapis, że w październiku 2019 r. strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w zakresie warunków finansowych współpracy w związku z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych przez Biomed w 2020 roku, w celu zagwarantowania realizacji deklarowanych ilości zamówień produktu na kolejne lata. 

"Negocjacje zakończą się przed końcem 2019 roku. W przypadku nie dojścia do porozumienia przez strony w terminie do dnia 30.12.2019 r., każda ze stron uprawniona będzie do jednostronnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec roku 2020" - podano również.  

Produkty Biomedu-Lublin są obecnie w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,4 mln zł w 2017 r. 

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

ISBnews

 

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes