Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

17.04.2019 07:48  Firma
Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała spółka.

Cel emisji nie został oficjalnie określony, ale według komunikatu chodzi o refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku, podano także.

"W ramach oferty rolę oferującego obligacje serii B pełni Trigon Dom Maklerski. Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. i zostanie skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych. […] W związku z decyzją spółki o rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji serii A, w przypadku nabycia obligacji serii B przez inwestorów uprawnionych z obligacji serii A, obligacje serii B będą mogły zostać opłacone poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących spółce z tytułu emisji obligacji serii B z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia obligacji serii A na rzecz spółki w celu ich umorzenia" - podano także.

Zobacz także: Cyfrowy Polsat ma umowę ramową z EBOR ws. nabycia obligacji

Planowany dzień emisji to 26 kwietnia 2019 r. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus marża 175 bps. Określono półroczne okresy odsetkowe.

Obligacje mają być docelowo notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW lub przez BondSpot w ramach rynku Catalyst.

Wartość zobowiązań spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2 672,5 mln zł. Spółka na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała zobowiązania przeterminowane w kwocie 25,5 mln zł.

Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji serii B zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji, zaznaczono także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Vantage Development SA Okiem ANALITYKA #42, Wojciech Bartosik   Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #42
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes