Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

29.05.2019 09:09  Firma
Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

"Z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, emitent planuje emisję obligacji o następujących parametrach brzegowych:

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił od 3 do 5 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone;

3) jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia [...];

4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i w dniu emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

5) obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

Zobacz także: Ciekawa sytuacja techniczna - DINO POLSKA

6) świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem stałym lub zmiennym" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

"Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki. W przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie" - podsumowano.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#BIZNESwDRODZE, odcinek 1, Jacek Rozwadowski, ENEL-MED SA   InteliWISE SA, Marcin Strzałkowski - Prezes Zarządu, #251 PREZENTACJE WYNIKÓW
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes