Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

ES-SYSTEM: decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

17.05.2018 13:19  Firma
ES-SYSTEM: decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
17 maja 2018 roku ZWZ ES-SYSTEM podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości ponad 15 mln zł, czyli 0,35 zł na akcję. Walne Zgromadzenie spółki podtrzymało propozycję Rady Nadzorczej. 
 
ES-SYSTEM SPÓŁKĄ DYWIDENDOWĄ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM zdecydowało, że łączna kwota dywidendy wyniesie  ponad 15 mln zł, co daje 0,35 zł na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 (w wysokości 1,61 mln zł) oraz kapitału zapasowego (13,4 mln zł). Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy przypada na 12 lipca br. 
 
Od 2009 roku spółka wypłaca dywidendę dla akcjonariuszy. W latach 2009-2011 wynosiła ona 0,10 zł na akcję. W latach 2013-2014 – 0,05 zł na akcję, w 2015 roku – 0,35 zł na akcję, a w 2016 roku – 0,25 zł na akcję. 
W 2017 roku ZWZ  podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku wypracowanego przez spółkę w 2016 roku w całości na kapitał zapasowy. Dzięki temu ES-SYSTEM mógł kontynuować realizację planu inwestycyjnego rozpoczętego w 2016 roku.

DALSZY ROZWÓJ W BRANŻY I INWESTYCJE W PERSPEKTYWICZNE TECHNOLOGIE 

W 2017 roku Grupa Kapitałowa ES-SYSTEM odnotowała przychody na poziomie 189,7 mln zł, tj. 4,2% wzrostu r/r. Grupa zakończyła ubiegły rok z 7 mln zł zyskiem netto przy 3,7% rentowności. Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku wyniósł 22,5 mln zł wobec 18,6 mln zł na koniec 2016 roku. Wskaźnik ogólnego zadłużenia w ubiegłym roku ukształtował się na bezpiecznym poziomie i wyniósł 21,6%. 
 
W br. spółka planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 9 mln zł, tj. analogicznym do roku poprzedniego. W 2017 roku największe nakłady poniesiono na maszyny i urządzenia w zakładzie w Dobczycach, gdzie uruchomiono dwie nowe linie SMD oraz inwestycje w park maszynowy w zakładzie w Wilkasach, gdzie zakupiono m.in. nową formę do produkcji opraw z rodziny COSMO. 
 
ES-SYSTEM S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes