Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

EuroRating wycofuje rating kredytowy dla Banku BPH S.A.

25.11.2016 13:49  Firma
EuroRating wycofuje rating kredytowy dla Banku BPH S.A.
Agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej Banku BPH S.A. oraz wycofuje z dniem 25.11.2016 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB- z perspektywą stabilną).

UZASADNIENIE
 
Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej Banku BPH S.A. jest sfinalizowany podział banku i przejęcie jego głównej części operacyjnej przez Alior Bank S.A. 
 
Po podziale na majątek Banku BPH S.A. składają się niemal wyłącznie należności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych (denominowanych głównie we frankach szwajcarskich). Aktywa banku finansowane są natomiast, oprócz kapitału własnego, praktycznie w całości pożyczkami od jedynego udziałowca banku – grupy General Electric. 
 
Ponieważ Bank BPH S.A. nie będzie już prowadził typowej działalności operacyjnej oraz nie będzie zbierał depozytów klientów ani emitował papierów dłużnych kierowanych do zewnętrznych inwestorów, agencja ratingowa EuroRating uznaje, że ocena wiarygodności finansowej tego banku nie będzie już stanowiła przedmiotu zainteresowania uczestników rynku. Stąd też EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej Banku BPH S.A. i wycofuje nadany bankowi rating kredytowy.
 
DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy największych polskich banków od 2010 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych (oznaczenie "ip"). 
 
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA. 
 
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, 
bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

EuroRating Sp. z o.o.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes