Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Grupa Tauron – czy ambitne plany inwestycyjne ochronią emitenta przed zakusami polityków?

28.11.2016 09:37  Firma
Grupa Tauron – czy ambitne plany inwestycyjne ochronią emitenta przed zakusami polityków?
We wrześniu bieżącego roku przedstawiona została strategia Grupy Kapitałowej Tauron na lata 2016-2025, będąca odpowiedzią na wyzwania wynikające z aktualnej i prognozowanej sytuacji rynku i sektora elektroenergetycznego. Zawarte w niej zostały trzy priorytety: zapewnienie stabilności finansowej, budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary (relacja z klientem jako platforma długoterminowego wzrostu, stabilna baza aktywów regulowanych, efektywne aktywa konwencjonalne), a także wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację strategii (wdrożenie nowego modelu operacyjnego, innowacyjna kultura organizacyjna).
 
Przyjęta przez Grupę Tauron strategia powinna wpłynąć na poprawę wyników finansowych w kolejnych okresach (wynik EBITDA ma wzrosnąć do 4 mld zł w 2020 roku oraz powyżej 5 mld zł w 2025 roku). Ponadto wraz z przyjętym kilka miesięcy wcześniej Programem Poprawy Efektywności oraz dokonaną optymalizacją planowanych nakładów inwestycyjnych zmniejszone zostało ryzyko naruszenia kowenantów kredytowych, w których graniczny poziom wskaźnika dług netto do wyniku EBITDA znajduje się na poziomie 3,5x.
 
Działania optymalizacyjne podejmowane przez Zarząd Grupy Tauron w ostatnim czasie docenione zostały także przez agencję ratingową Fitch, która podtrzymując rating na poziomie BBB zmieniła perspektywę ratingu spółki z negatywnej na stabilną. Duża skala zaplanowanych nakładów inwestycyjnych sprawia jednak, że w najbliższych okresach wskaźnik dług netto/EBITDA wymagać będzie ścisłej kontroli, a podjęcie nowych istotnych zobowiązań będzie niemożliwe. 
 
Czy w takiej sytuacji realizacja planów Ministerstwa Energii dotyczących podwyższenia wartości nominalnej akcji w spółce Tauron jest w najbliższym czasie prawdopodobna? Jak prezentują się wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Tauron? Jak wygląda jej sytuacja majątkowo-finansowa i jak kształtują się jej wskaźniki finansowe? Na czym dokładnie polegać ma przyjęta niedawno strategia Grupy Tauron na lata 2016-2025? Na te i wiele innych pytań próbuje znaleźć odpowiedź raport analityczny 
 
Grupa Tauron 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes