Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji Getback

13.03.2018 08:09  Firma
Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji Getback
Zarząd GetBack S.A., wiodącej spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej poinformował o otrzymaniu oświadczenia od grupy inwestorów z siedzibą w Izraelu oraz USA. Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji w przypadku zgody NWZA na przeprowadzenie procesu.

Zarząd GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu z każdym z Inwestorów negocjacji dotyczących objęcia przez Inwestorów nowych akcji GetBack.
 
Spółka podaje, iż otrzymała informacje o zainteresowaniu akcjami ze strony Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund. Są to podmioty operujące na rynkach międzynarodowych, zainteresowane zwiększeniem swojej obecności na rynku polskim, w tym w sektorze usług finansowych. 
 
 „Tak informowaliśmy wcześniej Spółka jest zainteresowana rozszerzeniem akcjonariatu o kolejnych inwestorów z długoterminową perspektywą inwestycyjną. Cieszy nas uwaga inwestorów dotąd mało aktywnych w naszym kraju. W nadchodzących dniach Spółka planuje szereg kolejnych spotkań  z inwestorami w Izraelu oraz USA w celu poszerzenia grupy inwestorów zainteresowanych inwestycją  w Spółkę „ – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu. 
 
W związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Zarząd 2 marca 2018 roku podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez akcjonariuszy uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku uzyskania zgody Akcjonariuszy intencją Zarządu jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału Spółki w dwóch transzach.

Pierwsza transza zakłada emisję nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej. Druga transza przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50.000.000 sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych długoterminowych strategicznych inwestorów.
 
Akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tożsamych akcji GetBack, wobec czego dopuszczenie akcji nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Akcje wyemitowane w drugiej transzy zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego 
i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Obie transze zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% akcji Spółki. 
 
GetBack S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes