Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

JR HOLDING S.A. dołącza do segmentu NewConnect Lead

02.10.2015 10:50  Firma
JR HOLDING S.A. dołącza do segmentu NewConnect Lead JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., decyzją GPW w Warszawie została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Emitent dołączył tym samym do grona 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

GPW w Warszawie już po raz kolejny dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, a Emitenci zostali zakwalifikowani do segmentu NewConnect Lead począwszy od dnia 01.10.2015 r. W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy i tylko te z nich, które spełniają określone kryteria, mogą trafić do segmentu NewConnect Lead. Do kryteriów tych można zaliczyć m.in.: średnią wartość kapitalizacji spółki, która musi przekraczać 5 mln EUR, a w wolnym obrocie musi znajdować się co najmniej 10% akcji spółki oraz średni kurs akcji spółki, który powinien być wyższy niż 50 gr, a jego średnia zmienność nie może przekraczać 15%. Akcje Emitenta muszą być również notowane na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych. Spółki zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead mogą liczyć na szczególne oznaczanie w serwisach informacyjnych GPW oraz odrębną prezentację spółek w wynikach notowań.

„Zakwalifikowanie do segmentu NewConnect Lead to dla nas ogromne wyróżnienie. Bycie w gronie największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe do przejścia na rynek regulowany powinno być także dla naszych Akcjonariuszy czytelnym sygnałem, że prowadzone przez Spółkę działania przekładają się na oczekiwane rezultaty. Świadczy to również spełnianiu  wysokich kryteriów w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad ładu korporacyjnego. W dalszym ciągu zamierzamy dbać o wysoki poziom komunikacji z rynkiem, bowiem przekłada się on pozytywnie na wizerunek Spółki oraz większe zaufanie do niej.” - ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Spółka zmieniła w ostatnim czasie nazwę, co wynika z jej większej aktywności w różnych segmentach biznesowych oraz koncentracji na branżach stabilnych oraz dochodowych. Obecnie Emitent funkcjonuje jako Holding, w obrębie którego znajdują się podmioty działające w różnych branżach, m.in. nieruchomości oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Każda ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest rentowna dzięki efektywnemu sposobowi zarządzania. JR HOLDING S.A. zamierza koncentrować się na projektach inwestycyjnych, które cechują się stabilnością oraz posiadają dobre perspektywy do osiągania wysokich stóp zwrotu.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wchodzą głównie podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING S.A. poszerzył również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.


JR HOLDING S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes