Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Jakie obowiązki wynikają z wprowadzenia RODO?

20.03.2019 15:32  Firma
Jakie obowiązki wynikają z wprowadzenia RODO? Kwestie związane z ochroną danych osobowych są bardzo ważne, ponieważ ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przed różnego rodzaju niepożądanymi sytuacjami, które są związane z danymi osobowymi. Skrót RODO pojawia się bardzo często, dlatego też warto mieć na uwadze, co skrót ten tak naprawdę oznacza- jest to Rozporządzenie o Ochronie danych osobowych. Dość istotną informacją jest też to, że RODO jest rozporządzeniem unijnym, co oznacza, że ma zasięg ogólny, a tym samym, że ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Choć Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w roku 2016, to jednak moment, w kiedy jego stosowanie stało się obowiązkowe to 25 maja 2018 roku. Od tego terminu wszyscy, którzy są zobligowani do przestrzegana RODO musieli się z tego obowiązku wywiązywać.


Jakie są obowiązki związane z RODO?Wprowadzenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych bezpośrednio wiąże się z obowiązkami, których poszczególne osoby, czy też podmioty są zobowiązane przestrzegać. Bardzo ważną kwestią jest na pewno to, że od momentu wejścia wspominanej ustawy o ochronie danych osobowych osoba, czy też podmiot, która przetwarza dane osobowe jest w sposób bezpośredni za nie odpowiedzialna. Wszelkiego rodzaju kwestie związane z przekazaniem danych w nieodpowiednie miejsce, czy też sposób podlegają surowym karom. Ponadto pojawia się kwestia związana ze zgłaszaniem naruszeń, bardzo ważne jest to, aby zgłaszać sytuacja, kiedy czyjeś dane zostaną udostępnione, czy też są przetwarzane, bądź przechowywane w nieodpowiedni sposób. Zauważalna jest na pewno kwestia, która wiąże się z tym, że ma miejsce inwentaryzacja danych, a także i pojawiają się poszczególne zaostrzenia, jeśli chodzi o przechowywanie, a także o obieg dokumentów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem i jego postanowieniami kładzie się nacisk na to, aby dokumenty i znajdujące się z nich dane osobowe były traktowane w odpowiedni sposób. Jest to w sposób bezpośredni związane z przekazaniem wiedzy odnośnie procedur pracownikom, którzy mają do czynienia z dokumentacją i dysponują danymi osobowymi innych osób. Mają oni obowiązek postępować z danymi znajdującymi się w dokumentach w odpowiedni sposób.

Warto zauważyć także, że wprowadzenie wspominanego już kilkakrotnie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych spowodowało znaczący wzrost świadomości zarówno osób prywatnych, jak i różnych podmiotów, jak bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie, udostępnienie, a także traktowanie danych osobowych. Pozwala to na uniknięcie wielu sytuacji, które mogą kogoś narazić na wyciek danych osobowych, co może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Odpowiednia znajomość owej ustawy sprawia, że można odpowiednio zarządzać czyimiś danymi, jak i również skutecznie dbać o swoje dane osobowe.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes