Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety wierzytelności

14.05.2018 10:51  Firma
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskuje kolejne pakiety wierzytelności Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., poinformowała o zakupie dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii będących kontynuacją wcześniejszej informacji o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej. Całkowita wartość nominalna tych pakietów wynosi ok. 1,3 mln zł.
 
Złożona przez Emitenta oferta w ramach postępowania na sprzedaż dwóch pakietów wierzytelności z tytułu dostaw energii została wybrana jako najkorzystniejsza. Łączna wartość nominalna przedmiotowych wierzytelności sięga ok. 1,5 mln zł. Zakup kolejnych pakietów wierzytelności wpisuje się w założenia strategii rozwoju Spółki i stanowi istotny element dywersyfikacji jej przychodów.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. cały czas rozwija wszystkie obszary biznesowe m.in. nabywanie pakietów wierzytelności B2B oraz B2C, obsługę wierzytelności, faktoring oraz świadczenie usług prawnych i doradczych, księgowych i audytorskich poprzez spółki zależne. Zarząd Spółki zamierza dzięki świadczeniu kompleksowych usług przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej utrzymać wzrost jej wyników finansowych oraz wartości.
 
„Zakupiony pakiet wierzytelności z sektora energetycznego jest elementem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł przychodów. Dążymy do tego, aby obok mniej więcej utrzymujących się na stałym poziomie przychodów z sektora windykacji na zlecenie B2B, coraz większą rolę w naszych przychodach odgrywały usługi finansowe takie jak faktoring z głównym produktem mikrofaktoringiem, pożyczki dla firm oraz właśnie przychody z odzysków pakietów wierzytelności. Na rynku pakietów poruszamy się bardzo ostrożnie i kupujemy te pakiety, co do których jesteśmy pewni odzysków dających zysk.

Dążymy do tego, aby w wyniku rocznym Spółki przychody z faktoringu i portfeli przekroczyły 10% jej ogólnych przychodów. Otoczenie rynkowe wymaga analizy każdego pakietu, gdyż nie można przekroczyć progu opłacalności, aby tylko mieć pakiet, bo kończy się to źle nawet w przypadku największych graczy. Nadchodzą trudne czasy, gdzie będą problemy z finansowaniem działalności, ale my jako Spółka jesteśmy na to przygotowani dzięki posiadaniu różnych źródeł przychodów i uniezależnieniu się od finansowania zewnętrznego.” - zaznacza Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.
 
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabyła również nieprzedawnione wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej blisko 70 tys. zł. Spółka współpracuje już z tym kontrahentem działającym w branży IT, a zakup kolejnego pakietu wierzytelności świadczy o powtarzalności współpracy obu podmiotów. Emitent podpisał także umowę na zakup nieprzedawnionych wierzytelności z tytułu kar za przejazd środkami komunikacji masowej. Całkowita wartość nominalna tego pakietu przekracza 20 tys. zł.
 
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła w tym roku z sukcesem emisję akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i pozyskała z niej ponad 2,47 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju działalności Emitenta w obszarach mikrofaktoringu, zakupu wierzytelności B2B oraz pakietów wierzytelności B2C. Stopa redukcji w zapisie dodatkowym wyniosła 97,78%, a całkowita stopa redukcji w przeprowadzonej emisji sięgnęła 54,83%.
 
Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes