Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój

14.12.2017 10:42  Firma
Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój
Nawet 100 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem swojej działalności B+R w ramach projektu „Bony na innowacje”. Program umożliwia skorzystanie z usług wyspecjalizowanych jednostek naukowych, które dotychczas dla większości małych i średnich przedsiębiorstw były poza zasięgiem.

W ramach projektu „Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o. o.” z grantów mogą skorzystać małe i średnie firmy, mające siedzibę na obszarze ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). Przedsiębiorstwa, które w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie złożą wnioski o udzielenie grantu, mogą uzyskać nawet 100 tys. zł (tzw. bon na innowacje) z przeznaczeniem na świadczone przez jednostki naukowe usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. 
 
Pracownicy naukowi stanowią cenne wsparcie dla małych i średnich firm, które opracowują oraz wdrażają innowacyjne rozwiązania. Chcemy akcelerować współpracę środowiska naukowego i biznesowego, dlatego celem realizowanego przez nas projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej lokalnych przedsiębiorstw poprzez udzielania im bezzwrotnych bonów w wys. do 100 tys. zł – mówi Paweł Skałecki, Prezes Zarządu Prometeia Capital sp. z o.o.
 
Środki przyznawane w ramach bonu przyczynią nie tylko do wzrostu konkurencyjności samych przedsiębiorstw, ale także do rozwoju całego Dolnego Śląska. 

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla podmiotów z sektora nowych technologii, działających w tzw. obszarach dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji (np. branża chemiczna i farmaceutyczna, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów czy technologie informacyjno-komunikacyjne). Bon może być wydatkowany m.in. na opracowanie nowej usługi, udoskonalenie obecnej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
 
Dodatkową korzyścią jest fakt, iż środowisko naukowe pośrednio uzyskuje w ten sposób dodatkowe środki na swoją działalności badawczą, wzmacniając tym samym polski potencjał badawczy.
 
Gdzie uzyskać więcej informacji?
 
Specjaliści Prometeia Capital mogą udzielać konsultacji i doradzać m.in. w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy  w ramach bonu oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. 
 
Część przedsiębiorstw ma obawy dotyczące charakteru i formy współpracy ze środowiskiem naukowym. Dlatego w ramach projektu oferujemy niezbędne doradztwo dla wnioskodawców. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych grantobiorców, którzy potrzebują więcej czasu na przygotowanie dokumentacji, nabór składania wniosków został wydłużony do 15 lutego 2018 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich projektów. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać na stronie bon.prometeia.pl – Tomasz Bistulas, Kierownik Projektu w Prometeia Capital sp. z o.o.
 
Środki w ramach projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, za jego realizację odpowiada wrocławska firma doradcza – Prometeia Capital sp. z o.o. 

Prometeia Capital sp. z o.o.
  

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes