Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r.

26.03.2019 08:01  Firma
PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r. PGE Energia Ciepła – spółka zależna PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – planuje zrealizować ponad 800 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., przede wszystkim na prace modernizacyjne i odtworzeniowe, a w sumie do 2023 r. wyda ponad 5 mld zł, poinformował ISBnews prezes Wojciech Dąbrowski. W perspektywie najbliższych 10-15 lat preferowanym paliwem będzie dla spółki gaz ziemny.

"Do 2023 roku planujemy ponad 5 mld zł nakładów inwestycyjnych, największe wydatki zaplanowaliśmy za 2 lata. Jeszcze w tym roku planujemy wydać ponad 800 mln, środki te przeznaczymy na inwestycje rozwojowe, modernizacyjne, prace przygotowawcze, studia wykonalności" - powiedział Dąbrowski w rozmowie z ISBnews.

Spółka realizuje obecnie program inwestycyjny, który zakłada m.in. dostosowanie jednostek do wymagań BREF/BAT.

"Stare jednostki będziemy stopniowo zastępowali nowymi. Wszystkie nowe będą jednostkami gazowymi lub opartymi o energię ze źródeł odnawialnych. Cały proces ma doprowadzić do tego, że będziemy produkowali sprawniej i czyściej" – wskazał także prezes. 

Zobacz także: 
PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

W planach jest m.in. budowa bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową, który zastąpi obecną jednostkę węglową w Elektrociepłowni Czechnica. Całkowita moc cieplna elektrociepłowni wzrośnie z obecnych 247 MWt do ok. 320 MWt, a moc elektryczna ze 100 MWe do ok. 170 MWe. Oddanie bloku do użytkowania planowane jest na 2023 r. Jak podkreśla spółka, inwestycja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy PGE, poprzez dywersyfikację miksu paliwowego oraz spełnienie efektu środowiskowego.

Oprócz Nowej Czechnicy planowane jest nowe źródło kogeneracyjne w EC Zielona Góra (paliwo gazowe, planowane oddanie do użytku w 2023/2024). Spółka realizuje ponadto programy rozwoju i modernizacji w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Gorzów, Kielce i Zgierz.

PGE Energia Ciepła bierze pod uwagę inwestycje w źródła geotermalne, analizuje także ekonomikę współspalania biomasy oraz paliwa RDF.

"Widzimy także konieczność i potrzebę termicznej utylizacji odpadów. Budowa tego rodzaju instalacji może wiązać się z obawą ze strony mieszkańców, więc tego rodzaju projekty chcemy realizować w dialogu z lokalnymi społecznościami. Mamy już dobre doświadczenia z Rzeszowa, które moglibyśmy powielać w innych lokalizacjach. Bariery technologicznej w tej dziedzinie nie mamy" – zapewnił Dąbrowski.

Przede wszystkim jednak spółka skupi się na jednostkach opalanych gazem ziemnym.

"Dzisiaj widzimy przede wszystkim szansę w paliwie gazowym, bo będzie duża jego podaż w najbliższych latach w Polsce i jest łatwo dostępne. Szacujemy też, że jego cena będzie konkurencyjna w stosunku do innych paliw. W perspektywie 10-15 lat będzie to paliwo przez nas preferowane" – powiedział prezes.

PGE Energia Ciepła jest także otwarta na włączanie nowych aktywów, jednak procesy akwizycyjne realizowane są przez spółkę-matkę.

"Jesteśmy otwarci na alianse z samorządami, zarówno jako częściowy udziałowiec, jaki i przez całkowite przejęcia infrastruktury ciepłowniczej. Optymalnym wariantem jest posiadanie zarówno źródła wytwórczego, jak i sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie nie jest to możliwe, zakładamy dobrą współpracę z dystrybutorem." – podkreślił Dąbrowski.

Dodał, że spółka jest zainteresowana zaangażowaniem w aktywa w miejscowościach o różnej liczbie mieszkańców, także w sieci lub źródła o niewielkich mocach (do 50 MW). Systematycznie realizuje też rozbudowę sieci.

Zobacz także: PGE zgłosiło uwagi do rozporządzenia do ustawy dot. cen energii elektrycznej

PGE Energia Ciepła - spółka odpowiedzialna za realizację strategii ciepłownictwa PGE - jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka produkuje ciepło w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, a jednocześnie jest też producentem i dystrybutorem ciepła w Toruniu, Zielonej Górze, Siechnicach koło Wrocławia, Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim – gdzie posiada sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 538 km.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Kamila Wajszczuk

ISBnews


Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Szerokie spojrzenie na możliwości inwestycyjne   #4 Śniadanie Inwestorów: CCC SA
 

Notowania PGE
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes