Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

PZ Cormay dokona przeglądu opcji strategicznych, decyzje mogą zapaść w I kw.

11.01.2019 15:17  Firma
PZ Cormay dokona przeglądu opcji strategicznych, decyzje mogą zapaść w I kw. Zarząd PZ CORMAY zdecydował o konieczności przeprowadzenia przeglądu opcji strategicznych, związanych z realizacją budowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego (Inwestycja CP-L) na działce zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin, podała spółka. Ewentualne decyzje dotyczące analizowanego scenariusza, w tym jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br.

"Na obecnym etapie powyższego przeglądu, przedmiotem szczegółowych rozważań będzie scenariusz zakładający przeniesienie Inwestycji CP-L do nowej lokalizacji na terenie Lublina lub okolicznych powiatów. Jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za ewentualną zmianą lokalizacji Inwestycji CP-L są korzyści wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, głównie w formie zwolnień podatkowych na okres 15 lat" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że rozważany scenariusz zakłada sprzedaż posiadanej obecnie nieruchomości, zakup nowej nieruchomości w celu zrealizowania Inwestycji CP-L oraz ubieganie się o decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację projektu w postaci Inwestycji CP-L w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Inwestycja CP-L finansowana będzie ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży posiadanego przez Grupę pakietu akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

"Ponadto, biorąc pod uwagę, że z posiadaną przez spółkę nieruchomością związana jest realizacja umowy o dofinansowanie projektu "Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników" objętego wsparciem finansowym w ramach Poddziałania 3.2.1, którego termin realizacji upływa 15 kwietnia 2019 r., oraz brak możliwości przedłużenia terminu jego realizacji, a także brak decyzji PARP w zakresie złożonego przez spółkę w dniu 16 maja 2018 r. wniosku o ograniczenie zakresu projektu, spółka nie wyklucza, że środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości byłyby w części wykorzystane w celu zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach przedmiotowej dotacji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 3 180 683,32 złotych, powiększonego o należne odsetki" - czytamy dalej. 

Pozostałe środki pochodzące ze sprzedaży całości lub części posiadanej obecnie Nieruchomości byłyby wykorzystane na co najmniej częściowe sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości, podano także.

"W ocenie zarządu PZ Cormay,  potencjalne korzyści płynące z powyższego, będącego przedmiotem dalszych analiz scenariusza pokazującego alternatywny plan związany z lokalizacją nowobudowanej fabryki mogłyby pochodzić z:

- nowego systemu wsparcia wynikającego z ww. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, 

- przeniesienia całej działalności produkcyjno-handlowej do jednej lokalizacji, co stworzyłoby z kolei możliwość upłynnienia należących na dzień dzisiejszy do grupy aktywów w postaci nieruchomości w Lublinie i Maryninie,

- wyeliminowania ryzyk dotacyjnych związanych z przytoczoną powyżej umową o dofinansowanie w związku z całkowitą spłatą zobowiązań z niej wynikających,

- co najmniej częściowego sfinansowania zakupu nowej tańszej działki w celu realizacji Inwestycji CP-L" - czytamy również. 

"Ewentualne decyzje dot. analizowanego scenariusza, w tym jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br." - podsumowano. 

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

ISBnews

 

 

 

 

Notowania CORMAY
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes