Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Państwowy certyfikat RODO dla jednostek administracji i Spółek Skarbu Państwa

13.09.2017 12:21  Firma
Państwowy certyfikat RODO dla jednostek administracji i Spółek Skarbu Państwa
Wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwie gwarancją odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Spółki Skarbu Państwa, jednostki administracji publicznej i przedsiębiorstwa – w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – to beneficjenci szkoleń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Szkolenie: „Przedsiębiorstwo w obliczu polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych”, umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i uzyskanie państwowego certyfikatu, dzięki któremu możliwe jest wdrożenie postanowień RODO.
 
Unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych RODO, w znaczący sposób zmienia zarówno podejście do ochrony danych osobowych1, jak i kwestię kar za uchybienia w tej mierze m.in. dla tych, którzy niewłaściwie zabezpieczają dane osobowe w systemach informatycznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać już od 25 maja 2018, co pozostawia firmom już niewiele czasu na przygotowanie.
 
Do najważniejszych zmian, które wprowadza dyrektywa RODO, należą:
 • Zmiana wysokości kar do 20 mln euro lub 4 % globalnego rocznego obrotu z poprzedniego roku za naruszenie praw podmiotów danych.
 • Wprowadzenie obowiązku informowania o naruszeniach danych osobowych, osób których dane mogły zostać naruszone.
 • Wprowadzenie zmian w systemie kontroli przez Organ Nadzorczy (obecnie GIODO).
 • Zastąpienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, których obowiązki nie pokrywają się w 100%.
 • Wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych.
 • Nowe, bardziej restrykcyjne obowiązki administratorów danych.
 • Oraz wiele innych zmian proceduralnych.
„Spółki Skarbu Państwa, administracja publiczna, ale także wszyscy przedsiębiorcy, którzy przechowują i wykorzystują dane osobowe powinni korzystać z państwowych szkoleń, potwierdzonych oficjalnym certyfikatem – takich, jakie zapewnia Instytut Łączności po szkoleniu „Przedsiębiorstwo w obliczu polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych”. Daje on możliwość dostosowania zabezpieczeń do rozporządzeń RODO.

Nowe przepisy wprowadzają wysokie kary za brak ich przestrzegania, ale kary za niedochowanie należytej staranności w zabezpieczeniu danych obowiązują już dziś. Prace związane z dostosowaniem się do wchodzących w życie procedur należy rozpocząć jak najwcześniej. Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za przetwarzanie danych osobowych oraz za bezpieczeństwo tych danych do reformy ochrony danych osobowych. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które w przedsiębiorstwie będą musiały postępować wg nowych procedur np. obecnych Administratorów Danych Osobowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz zarządów, działów compliance, księgowych, HR, marketingu, sprzedaży oraz wszystkich tych, które przetwarzają̨ dane osobowe” – mówi Adam Skwara z Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego.
Aby sprawnie wdrożyć nowe przepisy, przedsiębiorca powinien:
 
 • zagwarantować szkolenia dla osób, które w jego przedsiębiorstwie odgrywają role, które będą musiały postępować wg nowych procedur np. działy compliance, księgowe, HR, marketingu, sprzedaży oraz wszystkie te, które przetwarzają dane osobowe;
 • przygotować plan wdrożenia RODO do swojej struktury;
 • rozpocząć proces wdrażania poszczególnych rozwiązań w strukturze organizacyjnej, technicznej i prawnej przedsiębiorstwa.
Jak wskazuje GIODO, szyfrowanie przekazywanych informacji jest jedną z najbardziej efektywnych metod zapewnienia poufności. Nie wymaga ona bowiem podejmowania żadnych dodatkowych działań związanych z zabezpieczaniem kanałów komunikacyjnych, serwerów pocztowych i innych serwerów pośredniczących w przekazywaniu informacji.
 
Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Instytut powadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Działalność badawcza Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Instytut jest jednostką naukową kategorii B.
 
Instytut Łączności posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Świadectwo potwierdza pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą TAJNE.
 
ADAM SKWARA
Instytut Lacznosci

 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes