Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Poczta Polska ze wzrostem przychodów i dodatnim wynikiem finansowym w 2017 roku

19.04.2018 14:06  Firma
Poczta Polska ze wzrostem przychodów i dodatnim wynikiem finansowym w 2017 roku Przychody wyższe o 553 mln – znaczący wzrost przychodów (+10%) oraz odwrócenie wieloletniego trendu spadkowego. Dodatni wynik finansowy firmy pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych oraz wymagań społecznych i biznesowych, wynikających m.in. ze statusu operatora wyznaczonego.
 
Cele na 2018 r. – dalszy wzrost przychodów, rozwój biznesowy oraz inwestycje w pracowników i nowe technologie.
W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej były o 553 mln wyższe niż w 2016 r. i wyniosły prawie 6 mld zł. Wynik brutto firmy wzrósł w tym czasie o 66,6 mln zł. Sytuacja finansowa Poczty jest stabilna, pomimo wyzwań rynkowych i wewnętrznych, jakie stoją przed Spółką oraz wysokich kosztów niezbędnych inwestycji  ̶  w kapitał ludzki, infrastrukturę logistyczną i IT.
 
Wyraźne przełamanie trendu spadkowego 
 
Przez kilka ostatnich lat Poczta Polska notowała systematyczny spadek przychodów, związany m.in. z rozwojem e-substytucji (w ciągu ostatnich 8 lat to 25% spadek wolumenów przesyłek listowych w Europie), silną konkurencją na rynku usług paczkowych i kurierskich, obowiązkiem zapewnienia powszechnego dostępu do usług pocztowych dla wszystkich obywateli, wynikającym z obowiązków operatora wyznaczonego oraz brakiem wystarczających inwestycji, niezbędnych do unowocześnienia firmy.
 
W 2017 r. przychody Poczty Polskiej wzrosły we wszystkich obszarach działalności firmy, łącznie o ok. 10% (553 mln), wynik brutto o 66,6 mln. Takie wyniki to skutek m.in. nowych kontraktów biznesowych, wzrostu przychodów z usług listowych oraz usług paczkowo-kurierskich, obniżenia kosztów operacyjnych oraz pozyskiwania nowych i odzyskiwania utraconych klientów.  
 
 – Ubiegłoroczne wyniki Poczty Polskiej, to zdecydowane odwrócenie trendu spadkowego. Są one dowodem na to, że strategia rozwoju firmy, którą obraliśmy jest właściwa. Pomimo trudnych wyzwań z jakimi mierzy się firma - czasochłonne i skomplikowane ze względu na skalę wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i silnej międzynarodowej konkurencji – w ubiegłym roku do firmy wpłynęło znacznie więcej pieniędzy niż w poprzednich  latach. Jestem przekonany, że utrzymanie porównywalnego wzrostu przychodów, to realny cel także na ten rok  – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.  
 
Silny gracz na rynku usług KEP 
 
W 2017 roku przyjęta została także nowa koncepcja rozwoju sieci logistycznej, dopasowana  do rosnącej liczby paczek krajowych i zagranicznych. Jej głównym elementem będzie centralny węzeł logistyczny zintegrowany z infrastrukturą transportową kraju. 
 
W ubiegłym roku Poczta Polska doręczyła 120 mln paczek i przesyłek eCommerce i uzyskała 18% udział w rynku paczek pod względem ich liczby. W ciągu ostatnich pięciu lat (2012-2017 r.) przychody Poczty Polskiej, uzyskiwane z usług kurierskich, rosły szybciej niż dynamika wzrostów rynkowych.  
 
Rosnące wolumeny i przychody w obszarze przesyłek kurierskich wynikają z rozwoju rynku eCommerce, zmiany oferty produktowej (Paczka+) oraz wdrożenia udogodnień, dostosowanych do potrzeb i wymagań klientów, takich jak rosnąca sieć partnerskich punktów odbioru przesyłek i usługi dodatkowe, np. płatność kartą za przesyłki za pobraniem - w placówkach pocztowych i u kurierów. 
 
–  Rynek kurierski w Polsce jest bardzo konkurencyjny. Mierzymy się na nim głównie z firmami, które są spółkami – córkami wielkich operatorów zagranicznych. Cztery z nich to spółki zależne od obecnych i byłych pocztowych operatorów wyznaczonych innych państw europejskich (Francja, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy) – mówi Przemysław Sypniewski.
 
Zawsze blisko klienta 
 
2017 r. to kolejny rok zwiększania dostępności usług świadczonych przez Pocztę Polską. Otwartych zostało ponad 100 nowych placówek pocztowych, a w ciągu ostatnich dwóch lat – ponad 280. Pojawiły się one tam, gdzie było zapotrzebowanie ze strony klientów, zarówno w małych ośrodkach wiejskich i miejskich, jak i w dużych miastach (np. centra handlowe, osiedla mieszkaniowe).
 
 – Poczta Polska to ważny element infrastruktury komunikacyjnej państwa. Poprzez największą w Polsce sieć placówek, obywatele uzyskują łatwy i wygodny dostęp do różnorodnych usług: pocztowych, finansowych, logistycznych, cyfrowych i handlowych. Niezależnie od tego gdzie mieszkają, zawsze mają blisko na swoją pocztę – podkreśla Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej. 
 
W ubiegłym roku wzrosła także liczba punktów odbioru przesyłek. Na koniec 2017 r. klienci Poczty Polskiej mogli odebrać swoje przesyłki w ponad 7 tys. lokalizacji m. in: w placówkach pocztowych, na stacjach sieci Orlen, w sklepach sieci Żabka oraz kioskach i salonikach Ruch. To teraz największa sieć punktów odbioru w Polsce. Do końca 2018 roku, Poczta planuje świadczyć usługę odbioru paczek w ponad 11 tysiącach lokalizacji.
 
Wzrost wynagrodzeń oraz poprawa warunków pracy 
 
W 2017 r. Poczta Polska postawiła przede wszystkim na inwestycje w swoich pracowników, na których opiera się działalność firmy usługowej. W kluczowych obszarach funkcjonowania, w ostatnim roku firma zatrudniła dodatkowo 1,4 tys. osób  (głównie listonoszy), a w ciągu dwóch lat zatrudnienie wzrosło łącznie o  2,5 tys. osób. 
 
W ubiegłym roku uruchomiony został kolejny etap podwyżek, a od maja ub. r. regularnie wypłacane są także premie. Tym samym od 2016 roku wynagrodzenia najmniej zarabiających pracowników wzrosły o prawie 800 zł. Dzięki temu zahamowany został trend spodku poziomu wynagrodzeń w Poczcie Polskiej względem przeciętnych wynagrodzeń, w gospodarce narodowej (2017 r. - 86%). 
 
– Chcemy, żeby płaca  pocztowców systematycznie rosła. Ale tak, jak obniżenie płacy następowało na przestrzeni kilku lat, tak i teraz potrzebujemy czasu, żeby podnieść wynagrodzenia do satysfakcjonującego poziomu. Dalsze podwyżki są uzależnione od wzrostu przychodów Spółki – mówi Przemysław Sypniewski. 
 
Firma odpowiedzialna społecznie 
 
W 2017 Poczta Polska kontynuowała zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. osób z niepełnosprawnościami i osadzonych w zakładach karnych. Liczba osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w Spółce rośnie dynamicznie od dwóch lat – na koniec ubiegłego roku wśród pracowników Poczty Polskiej było ponad 1 200 osób z niepełnosprawnościami. To wynik aktywnych systemowych  działań firmy, prowadzonych we współpracy z podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową osób z orzeczoną niepełnosprawnością (m.in. PFRON). W ramach współpracy ze Służbą Więzienną i programu „Praca dla Więźniów”, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2017 r. w sortowniach Poczty Polskiej pracowało ok. 500 skazanych.
 
Rozwój i nowoczesność  
 
–  Obecny rok będzie kluczowy dla rozwoju Poczty Polskiej, która jest w grupie strategicznych spółek kraju.  Chcemy zrobić kolejny krok w nowoczesność, nie zapominamy także o swojej bardzo ważnej roli jaką jest gwarancja bezpieczeństwa komunikacji. Połączenie tradycji z nowoczesnością to najlepszy scenariusz na silną pozycję na rynku oraz zdobycie i utrzymanie klientów – informuje Przemysław Sypniewski. 
 
Kluczowe cele biznesowe na ten rok to wzrost przychodów firmy i polepszenie jakości jej usług oraz dalsza poprawa funkcjonowania firmy. Narzędziami do ich realizacji są: nowocześniejsza architektura logistyczna niezbędna do skutecznego konkurowania na rynku paczkowo-kurierskim, dalsze nakłady inwestycyjne na rozwój nowoczesnych systemów informatycznych oraz wzrost zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za obsługę przesyłek.
 
Poczta Polska SA

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes