Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Prawie 100 mln zł zysku netto Grupy Raiffeisen Bank Polska w I kwartale

15.05.2018 14:02  Firma
Prawie 100 mln zł zysku netto Grupy Raiffeisen Bank Polska w I kwartale
W I kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska osiągnęła 93,6 mln zł zysku netto w porównaniu z 76,1 mln zł straty zanotowanej rok wcześniej, co wynikało wówczas ze zdarzeń jednorazowych w postaci m.in. spisania wartości marki Polbank w kwocie 114,0 mln zł. Zysk brutto wyniósł 148,0 mln zł wobec 73,5 mln zł straty w I kwartale 2017 r. 
 
Na rezultaty pierwszego kwartału wpływ miały w głównej mierze następujące pozycje:
 
- porównywalny z uzyskanym rok wcześniej wynik z tytułu odsetek (-0,8% r/r), który wyniósł 266,0 mln zł;
- wynik z tytułu prowizji i opłat na poziomie 135,5 mln zł, co oznacza spadek o 4,3% r/r, będący efektem niższych przychodów z tytułu ubezpieczeń i inwestycji skompensowany częściowo wzrostem przychodów z transakcji walutowych oraz z działalności maklerskiej i powierniczej; 
- rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości na kwotę 39,8 mln zł, głównie w segmencie bankowości detalicznej spowodowane przepływem ekspozycji z Koszyka 2 do Koszyka 1 (głównie na skutek poprawy perspektyw makroekonomicznych oraz spadku poziomu ryzyka kredytowego);
- nieznaczny wzrost kosztów administracyjnych (1,9% r/r) do 296,1 mln zł (podobnie jak w ubiegłym roku bank rozpoznał jednorazowo w kosztach I kwartału całą opłatę na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w kwocie 37,7 mln zł);
- podatek od instytucji finansowych w wysokości 29,2 mln zł (-20,5% r/r).
 
Suma bilansowa Grupy wyniosła 31 marca 2018 r. 47,1 mld zł, a więc była niższa o 3,8% w stosunku do stanu z końca 2017 r. Portfel kredytowy obniżył się nieznacznie (-1,1%) do 32,1 mld zł, głównie za sprawą różnic kursowych wpływających na saldo walutowych kredytów hipotecznych. Wolumen depozytów klientów spadł o 5,0% do 32,6 mld zł na skutek optymalizacji struktury finansowania. 
 
Na koniec marca br. współczynnik kapitałowy Tier 1 osiągnął poziom 14,16%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) był na poziomie 16,60%, co oznacza, że Grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej. W marcu br. nastąpiło zaliczenie całego zysku netto za 2017 r. do kapitałów banku.
 
„Bank rozwijał się na początku tego roku stabilnie, kontynuując wdrażany od kwietnia ubiegłego roku program cyfryzacji oraz optymalizacji struktury organizacji. Cały czas skupialiśmy się na pozyskiwaniu nowych klientów zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, m.in. za sprawą intensyfikacji działań marketingowych, co z kolei przyczyniło się do nieznacznego wzrostu kosztów banku w ujęciu rocznym. Dzięki ekspansji na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz w linii małych i średnich przedsiębiorstw marża odsetkowa netto banku wzrosła do 2,2%. Udostępnialiśmy klientom nowe produkty i wygodne rozwiązania jak np. płatności Blikiem. Wielką satysfakcję sprawiło nam również potwierdzenie w ostatnim czasie przez klientów i media wysokiej jakości świadczonych przez nasz bank usług” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.
 
Bank zajął 1. miejsce i zdobył tytuł Złoty Bank za najwyższą wielokanałową jakość obsługi w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu i portal bankier.pl. Drugi rok z rzędu otrzymał najwyższą liczbę punktów w rankingu oceniającym jakości obsługi klientów w placówkach, tworzonym przez portal mojebankowanie.pl. Należąca do Grupy elektroniczna platforma wymiany walut i płatności Rkantor.com zwyciężyła zaś w niezależnym rankingu szybkości transakcji magazynu Forbes. 
 
Skuteczne działania akwizycyjne sprawiły, że w I kwartale otwarto 22,5 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, z czego 19,3 tys. nowym klientom. W efekcie na koniec marca bank prowadził ponad 390 tys. takich rachunków. Łączna liczba kont osobistych dla klientów indywidualnych wyniosła 833,5 tys., co oznacza wzrost liczby kont prowadzonych w krajowej walucie o 6,8% w skali roku oraz wzrost liczby kont walutowych a’vista o 6,6%. W porównaniu z końcem 2017 r. liczba klientów indywidualnych i korporacyjnych wzrosła w obu przypadkach o prawie 1% do odpowiednio 804,5 tys. oraz 15,3 tys. 
 
Bank utrzymał pierwsze miejsce na rynku faktorów jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych firm z udziałem na poziomie 22%. Wartość skupionych w I kwartale przez bank faktur wzrosła o ponad 6% w skali roku do 4,6 mld zł, zapewniając bankowi pod względem obrotów faktoringowych 5. miejsce.
 
Raiffeisen Bank Polska S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes