Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Robinson Europe S.A. z rekordowymi wynikami finansowymi

15.09.2017 09:43  Firma
Robinson Europe S.A. z rekordowymi wynikami finansowymi Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, wypracowała 496 tys. zł zysku netto w 3 kw. roku obrotowego 2016/2017 przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 4.386 tys. zł. Po trzech kwartałach Spółka zanotowała 1.106 tys. zł zysku netto, co jest najlepszym wynikiem w całej jej historii.
 
Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe wykazują wyraźny wzrost w ujęciu rdr., bowiem w 3 kw. roku obrotowego 2015/2016 zysk netto wyniósł 212 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 4.251 tys. zł. Zysk netto zwiększył się zatem o ponad 133% w porównaniu z analogicznym kwartałem w poprzednim roku obrotowym, a przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 3%.

Narastająco, po trzech kwartałach roku obrotowego 2016/2017 zysk netto Robinson Europe S.A. zanotował blisko 133% wzrost z 475 tys. zł do 1.106 tys. zł. Jest to zarazem rekordowy wynik finansowy Spółki po trzech kwartałach roku obrotowego. Największy wpływ na istotną poprawę wyników Emitenta ma umacnianie pozycji rynkowej w segmencie wędkarstwa i wzrost sprzedaży zarówno na rynku polskim, jak i w eksporcie. Robinson Europe S.A. realizuje działania mające na celu optymalizowanie i dostosowanie oferty handlowej do oczekiwań rynkowych, dzięki czemu pomimo stale rosnącej konkurencji w branży, Spółka jest w stanie zwiększać przychody oraz zyski. 
 
„Nasze wyniki finansowe po trzech kwartałach roku obrotowego 2016/2017 należy uznać za ogromny sukces, bowiem pomimo coraz trudniejszego rynku potrafimy odnotowywać wzrost sprzedaży oraz rekordowe zyski. Szczególny nacisk kładziemy na rozbudowę asortymentu i jego dopasowanie do potrzeb naszych klientów. Nie bez znaczenia dla wyników finansowych Spółki pozostaje również realizowanie działań w obszarze usprawnień organizacyjnych zarówno na linii we współpracy z handlowcami, jak i obsługi magazynowej. Jesteśmy przekonani, że przyjęty kierunek rozwoju pozwoli nam stale poprawiać wyniki finansowe oraz umacniać pozycję rynkową w branży.” - podkreśla Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.
 
W sierpniu 2017 r. Spółka podpisała umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Pozyskane przez Emitenta kredyty zastąpią poprzednie umowy kredytowe z Alior Bank S.A. i zapewnią mu stabilne finansowanie bieżącej działalności w długoterminowej perspektywie. Nowe kredyty zostały zawarte na korzystniejszych dla Spółki warunkach, co wpłynie także bardzo pozytywnie na jej wyniki finansowe. 
 
Zarząd Robinson Europe S.A. w sierpniu br. podjął również Uchwałę o odstąpieniu od sprzedaży bądź wniesienia aportem do innego podmiotu wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działu sportowego. Decyzja ta jest uwarunkowana względami podatkowymi, m.in wątpliwościami interpretacyjnymi jednostki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym potencjalnym ryzykiem związanym z możliwością odmiennej interpretacji zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez organy podatkowe oraz brakiem możliwości wyeliminowania tego ryzyka.

Dział sportowy będzie nadal funkcjonował w ramach Emitenta. Robinson Europe S.A. przeprowadzi analizy w zakresie oferowanego asortymentu w segmencie sportowym, które mają pozwolić na optymalizację oferty handlowej poprzez dobór produktów pozwalających na osiąganie wyższej marżowości. Zarząd Spółki liczy, że przełoży się to tym samym na wzrost rentowności w ramach prowadzonej działalności w zakresie działu sportowego.
 
„Przeprowadzone analizy mają nam pomóc zoptymalizować ofertę handlową w segmencie sportowym, dzięki czemu powinniśmy odnotować wzrost rentowności w tym obszarze biznesowym. Liczymy także, że poprzez pozyskanie nowych kredytów i zastąpienie nimi naszych dotychczasowych, uda nam się zmniejszyć koszty finansowe, co nie pozostanie bez wpływu na wyniki finansowe Spółki. Kompleksowo realizowane przez nas działania w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. handlowym, biznesowym, finansowym czy zarządczym, umożliwią nam utrzymanie dalszego wzrostu wartości Spółki.” - zakończył Paweł Busz.
 
Prognoza finansowa Robinson Europe S.A. na rok obrotowy 2016/2017 zakłada, że wartość przychodów ze sprzedaży wyniesie 16 mln zł. Z kolei zysk brutto ma się ukształtować w przedziale od 2,5 do 2,8 mln zł. Spółka w lipcu 2017 r. wypłaciła także po raz pierwszy w historii dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję. 
 
Robinson Europe S.A. 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes