Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Rozwój małych i średnich firm - co może w tym przeszkodzić?

12.02.2019 12:22  Firma
Rozwój małych i średnich firm - co może w tym przeszkodzić?  Małe i średnie przedsiębiorstwa to podmioty niezwykle istotne w kontekście funkcjonowania polskiej gospodarki. Ich udział w tworzeniu PKB w 2015 roku wynosił aż 49,9%. W latach 2008-2016 mikroprzedsiębiorstwa wykazywały się najwyższą rentownością na tle całej populacji przedsiębiorstw . Mimo to, na ich drodze wciąż pojawia się wiele przeszkód. Jakich? Oto te najczęściej powracające.

Obciążenia podatkowe

Na początku trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz – obowiązujące w Polsce prawo podatkowe nie jest zbyt przychylne dla firm z sektora MŚP. Jednym z problemów są liczne luki prawne umożliwiające dowolną interpretację, co nie zawsze przekłada się na korzyść mniejszych przedsiębiorstw. Nieścisłości dotyczą m.in. podatku VAT, CIT, PIT i akcyzy.

Do tego dochodzą obciążenia związane ze świadczeniami na rzecz pracowników. Ogromnym balastem dla przedsiębiorstw są stawki ubezpieczeń społecznych. Właściciele mikroprzedsiębiorstw nie są w stanie zaoferować dogodnego wynagrodzenia swoim pracownikom. W efekcie są zmuszeni do zatrudniania osób o niższych kwalifikacjach. Przekłada się to także na dużą rotację na stanowiskach, co w dłuższej perspektywie nie wpływa dobrze na rozwój i jakość usług.

Częste zmiany w prawie

Zmiany w prawie oznaczają potrzebę dostosowania się do nich, co nie zawsze jest takie łatwe. Skomplikowane przepisy wymagają zrozumienia i wprowadzenia w życie, co pochłania dużą część energii i finansowych środków przedsiębiorstw. Czasem niezbędna okazuje się pomoc prawnika, co także kosztuje. Paradoksalnie, im więcej nowych pomysłów na usprawnienie pracy mikroprzedsiębiorstw, tym ciężej odczuwają to właśnie ci najmniejsi.

Zatory płatnicze

Nierzetelni kontrahenci mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do pogorszenia kondycji małych i średnich przedsiębiorstw. Opóźnienia w spłacie należności za uzyskane usługi obniżają konkurencyjność i przyczyniają się do spadku zainteresowania klientów. Poza tym zamrożone środki mogą oznaczać opóźnienia w dokonywaniu bieżących opłat, zastój w produkcji, a nawet brak pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Warto więc uważnie dobierać partnerów biznesowych. W tym przypadku nauka na błędach może się okazać zbyt kosztowna.

Szkody

W przypadku kilkuosobowej działalności nawet niewielka przeszkoda może urosnąć do rozmiarów, które utrudnią prawidłowe funkcjonowanie. Uszkodzenie jedynego firmowego auta utrudnia dojazd do klienta. Nagła choroba ważnego pracownika sprawia, że praca staje w miejscu. Kradzież sprzętu biurowego lub pożar mogą skazać mikroprzedsiębiorstwo na niebyt. Brak ubezpieczenia dla firm (link) w takiej sytuacji oznacza niestety koniec działalności.
 

Źródło: [1] https://businessinmalopolska.pl/images/publikacje/raporty/Raport-PARP-o-stanie-sektora-MP-2018.pdf


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes