Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Santander BP rekomenduje 19,72 zł dywidendy/ akcję serii A-L i N; 14,68 zł - M

05.03.2019 10:48  Firma
Santander BP rekomenduje 19,72 zł dywidendy/ akcję serii A-L i N; 14,68 zł - M Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank.

"Zarząd Santander Bank Polska S.A. informuje, że stosując się w pełni do indywidualnego zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia funduszy własnych, podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę dobrą sytuację kapitałową banku i grupy kapitałowej banku, zarząd banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez radę nadzorczą banku, przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy:
- kwoty 514 026 364,32 zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 oraz
- kwoty 957 588 300,90 zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2017, 
- kwoty 541 068 016,50 zł z zysku netto banku za rok 2018
co oznacza, że proponowana dywidenda na:
- 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N będzie wynosić 19,72 zł,
- 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł, podał bank.

Zarząd banku proponuje, aby wyznaczyć dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30 maja 2019 r. i dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2019 r.

Zobacz także: Santander BP zamierza zwolnić do 1 400 pracowników do końca roku

"Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r. w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje banku serii M" - czytamy także.

Jak wyjaśnia bank, 25 lutego 2019 r. bank otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

"Z zalecenia komisji wynika, że na dzień 31.12.2018, bank spełniał kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy nie więcej niż 25% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednocześnie w otrzymanym zaleceniu Komisja podkreśliła, że bank dokonując wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powinien kierować się wytycznymi ustawy Prawo bankowe art.129 ust.3" - czytamy także. 

Zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy Prawo bankowe, przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk netto za ostatni rok obrotowy pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy tj w przypadku banku kwoty 2 167 161 368 zł. wymaga zgody Komisji. Możliwa do przeznaczenia na wypłatę w formie dywidendy dla akcjonariuszy banku kwota składająca się z 25% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z kwotą zysków niepodzielonych z lat 2016-2017 nie przekracza zysku netto banku za ostatni rok obrotowy, podano także.

"Rekomendacja zarządu banku w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy z zysków niepodzielonych z lat ubiegłych tj.2016-2017 jest w pełni zgodna z zaleceniem i wytycznymi Komisji" - podkreśla bank.

Zobacz także: Santander BP chce do końca stycznia uzgodnić ostateczną liczbę zwolnień

"O dobrej sytuacji kapitałowej banku i grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2018:
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 15,85%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 18,04%
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 14,11%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 15,98%" - podano także.

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowych i rekomendacji organu nadzoru tj. Komisji Nadzoru Finansowego, podano dalej.

Zarząd banku podejmując decyzje w zakresie zmian w funduszach własnych ma również na uwadze poziom i ryzyko nadmiernej dźwigni zdefiniowanej w Rozporządzeniu nr 575/2013. Na dzień 31.12.2018 poziom dźwigni finansowej ukształtował się odpowiednio na poziomie jednostkowym 9,53% i na poziomie skonsolidowanym 9,5%. Poziom dźwigni znacznie przekracza poziom regulacyjny i poziom do wypłaty dywidendy, tj. 5%.

"Zarząd uważa, że:
- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów" - czytamy również.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
PODSUMOWANIE ROKU 2018 (DEWELOPERZY): Mateusz Mucha, DM Navigator   Wiadomości z Rynku Nieruchomości, odcinek 9: Konrad Okła (18.01.2019)
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes