Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Unified Factory wystąpi o zwrot VAT na kwotę 6,54 mln zł

11.10.2018 13:12  Firma

Nadwyżka podatku  - wniosek spółki Unified Factory


Unified Factory zdecydował o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6,54 mln zł, podała spółka.

"W nocie nr 40 'Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego' raportu rocznego za 2016 rok (opublikowanego w dniu 31 maja 2017 roku), spółka poinformowała, iż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz realizowanymi inwestycjami, wykazuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym. Według raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku, opublikowanego w dniu 15 lutego 2017 roku, należność z tego tytułu wynosiła w sumie 2 860 668 zł. W związku z prowadzoną kontrolą w spółce, wszczętą z powodu rutynowej procedury zwrotu podatku VAT, urząd skarbowy zakwestionował wówczas zasadność zwrotu spółce części podatku z lat ubiegłych. Pomimo, iż spółka zdecydowanie nie zgadzała się ze stanowiskiem urzędu skarbowego, zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy ostrożnościowej (wykazanej w raporcie rocznym za 2016 rok) w wysokości 2 593 418,00 zł, która pomniejszyła kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Zobacz także: Doradzają firmom, jak zarządzać finansami, a sami mają ogromne długi

Na rynku NewConnect w sierpniu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 48,2% r/r do poziomu 181,12 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w sierpniu wzrosła o 64,2% r/r i wyniosła 168,3 mln zł, podano także.   
 
Dla uzyskania pełniejszego obrazu stanu prawnego, oceny szans i ewentualnych ryzyk związanych ze stanowiskiem urzędu skarbowego, spółka zamówiła w tamtym okresie dodatkową opinię z firmy audytorskiej wchodzącej w skład tzw. "wielkiej czwórki", zaznaczono również.

"Z opinii tej wynikało, iż spółka jako podmiot profesjonalny, działający zgodnie z przepisami podatkowymi i opierający się na rzetelnych i zweryfikowanych dokumentach, dochowała należytej i wymaganej staranności w zakresie kwalifikacji podatku VAT naliczonego do odliczenia. Jednocześnie, w ocenie firmy audytorskiej kontrola prowadzona przez urząd skarbowy, realizowana była w sposób odbiegający od standardów opisanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Niezależnie od powyższej opinii, także doradca podatkowy spółki wysoko ocenił prawdopodobieństwo pozytywnych rozstrzygnięć w tym zakresie" - czytamy dalej.

Na podstawie posiadanej dokumentacji oraz opinii dwóch niezależnych źródeł i własnej oceny, spółka oszacowała wówczas prawdopodobieństwo zwrotu należnego spółce podatku od towarów i usług na poziomie ponad 90% kwoty objętej rezerwą, podano także. 

"Pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. (otrzymanym w dniu 5 lipca 2018 r.), spółka została powiadomiona o wyniku kontroli skarbowej przeprowadzonej w 2017 roku, dotyczącej wniosku o zwrot VAT w kwocie 365 017,36 zł za okres od kwietnia do czerwca 2015 roku. Urząd skarbowy potwierdził rzetelność deklarowanych przez spółkę podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług. Ponadto pismo zawiera stwierdzenie, iż brak jest podstaw do zakwestionowania prawa spółki do odliczenia naliczonego podatku VAT za ten okres" - wskazano również. 


 
 

>> Lukę prawną zdradza Dominik Maliszewski, Wspólnik z Kancelarii Prawnej Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz-Maliszewski
 

"Jednocześnie spółka informuje, iż niezależnie od decyzji zarządu dotyczącej wystąpienia o zwrot podatku VAT w wysokości 6 540 453,00 zł, toczą się obecnie postępowania o zwrot VAT za lipiec, sierpień i grudzień 2015 roku w łącznej kwocie 1 486 366,00 zł. Przedmiotowe postępowania dotyczą sytuacji analogicznych, jak ta objęta wskazanym powyżej wynikiem kontroli skarbowej. W związku z tym szanse na pozytywne rozstrzygnięcie i uzyskanie zwrotu podatku VAT w ramach toczących się postępowań, zarząd spółki również ocenia jako wysokie" - podsumowano w komunikacie. 

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

Zobacz także: Split payment szansą na wzrost rynku faktoringu w Polsce?

ISBnews
   
Czy prawo nadąża za pędzącymi zmianami   Jak pomóc artystom zarabiać więcej na ich sztuce?
 

Materiały wideo powstają przy współpracy z telewizją inwestorzy.tv. Chcesz mieć dostęp do bazy blisko 2000 treści wideo? Subskrybuj i oglądaj inwestorzy.tv na YouTube

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Co to za belkot

    ~zenk   (11 października 2018 o 22:09)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes