Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój

23.04.2018 09:39  Firma
Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój Pod koniec maja ruszy nabór kolejnego konkursu w ramach projektu „Bony na Innowacje”, którym mogą być zainteresowane małe i średnie przedsiębiorstwa chcące rozwinąć swoją działalność B+R. W ramach projektu można uzyskać do 100 tys. bezzwrotnego dofinansowania do wykorzystania na usługi świadczone przez wyspecjalizowane jednostki naukowe. 
 
W ramach projektu „Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o. o.” z grantów mogą skorzystać małe i średnie firmy, mające siedzibę na obszarze ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). Przedsiębiorstwa, które w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie złożą wnioski o udzielenie grantu, mogą uzyskać nawet 100 tys. zł (tzw. bon na innowacje) z przeznaczeniem na świadczone przez jednostki naukowe usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. 
 
W maju ogłosimy kolejny konkurs projektu „Bony na Innowacje”, dzięki któremu możliwa będzie akceleracja współpracy środowiska naukowego i biznesowego. Pracownicy naukowi stanowią cenne wsparcie dla małych i średnich firm, które opracowują oraz wdrażają innowacyjne rozwiązania, dlatego na usługi realizowane przez jednostki naukowe, udzielamy lokalnym przedsiębiorstwom do 100 tys. bezzwrotnych bonów – mówi Maciej Olszowy, kierownik projektu w Prometeia Capital sp. z o.o.
 
Środki przyznawane w ramach bonu przyczynią nie tylko do wzrostu konkurencyjności samych przedsiębiorstw, ale także do rozwoju całego Dolnego Śląska. 
 
Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla podmiotów z sektora nowych technologii, działających w tzw. obszarach dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji (np. branża chemiczna i farmaceutyczna, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów czy technologie informacyjno-komunikacyjne). Bon może być wydatkowany m.in. na opracowanie nowej usługi, udoskonalenie obecnej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
 
Dodatkową korzyścią jest fakt, iż środowisko naukowe pośrednio uzyskuje w ten sposób dodatkowe środki na swoją działalności badawczą, wzmacniając tym samym polski potencjał badawczy.
 
Gdzie uzyskać więcej informacji?
 
Specjaliści Prometeia Capital mogą udzielać konsultacji i doradzać m.in. w zakresie wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy  w ramach bonu oraz pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. 
 
Część przedsiębiorstw ma obawy dotyczące charakteru i formy współpracy ze środowiskiem naukowym. Dlatego w ramach projektu oferujemy niezbędne doradztwo dla wnioskodawców. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia w maju kolejnego naboru. Wszystkie informacje na temat naborów pojawiać się będą na stronie bon.prometeia.pl – dodaje Maciej Olszowy
 
Środki w ramach projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, za jego realizację odpowiada wrocławska firma doradcza – Prometeia Capital sp. z o.o. 

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes