Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

XSystem S.A. zwiększa przychody w 1 kw. 2016 r.

16.05.2016 13:37  Firma
XSystem S.A. zwiększa przychody w 1 kw. 2016 r. XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., wypracowała w 1 kw. 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.362 tys. zł, notując ponad 42% wzrost w ujęciu rdr. Emitent będzie dążył do dalszej komercjalizacji autorskiego oprogramowania do archiwizacji i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO.

W 1 kw. 2015 r. Spółka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 956 tys. zł. XSystem S.A. znacząco obniżył również stratę netto w 1 kw. br. do poziomu 183 tys. zł wobec 480 tys. zł rok wcześniej. Zrealizowane przez Emitenta wdrożenia własnego oprogramowania ACCELO zaowocowały otrzymaniem istotnych referencji, które powinny pozwolić na pozyskiwanie kolejnych kontraktów. Zarząd Spółki przewiduje, że przyjęty kierunek rozwoju w zakresie rozwijania własnego oprogramowania pozwoli na dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej. XSystem S.A. zanotował w 1 kw. 2016 r. wyraźny wzrost przychodów w segmencie obiegu dokumentów, usług skanowania i archiwizacji, a także usług serwisowych, co jest zgodne z planowaną zmianą struktury przychodów.

„To co nas cieszy najbardziej to 85% wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku w obszarze naszego portfolio produktowo-usługowego. Chcemy podtrzymać ten bardzo pozytywny trend w kolejnych kwartałach i temu podporządkowujemy nasze wszelkie działania biznesowe.” - ocenia Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

Emitent podpisał w 1 kw. br. kolejną umowę usługową o wartości 300 tys. zł netto na przetworzenie cyfrowe dokumentacji technicznej oraz pracował nad rozbudową oprogramowania ACCELO u jednego ze swoich obecnych klientów. Spółka kontynuuje prace nad rozwojem swojego autorskiego oprogramowania i liczy, że jego dalsza komercjalizacja przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci istotnego wzrostu przychodów.

W lutym 2016 r. XSystem S.A. złożył wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Łódzkiego na realizację projektu związanego z przeprowadzeniem prac badawczych, które mają na celu opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania dokumentów wprowadzonych do istniejącego już systemu zarządzania dokumentami. Przewidywana wartość projektu wynosi 1.045 tys. zł, a wnioskowana wartość dofinansowania sięga ponad 696 tys. zł. Spółka złożyła także dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach, na przeprowadzenie emisji akcji oraz obligacji. Łączna Wartość obu projektów wynosi ponad 387 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 44%. Dzięki środkom pozyskanym z emisji Emitent będzie mógł kontynuować realizację przyjętej Strategii Rozwoju.

XSystem S.A. opublikował w kwietniu br. prognozy finansowe na lata 2016-2018. Prognozowana wartość przychodów ze sprzedaży netto w 2016 r. ma sięgnąć 10,0 mln zł, a zysk ma wynieść 180 tys. zł. W 2017 r. ma to być odpowiednio: 12,0 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz 1,0 mln zł zysku. Natomiast w 2018 r. Spółka chce osiągnąć 2,0 mln zł zysku przy przychodach ze sprzedaży netto kształtujących się na poziomie 14,0 mln zł.

W marcu br. Emitent dokonał terminowego wykupu obligacji serii B, których łączna wartość nominalna wynosiła 1.200 tys. zł oraz wykupił w terminie pozostałe obligacje serii A. Spółka opublikuje raport roczny za 2015 r. w dniu 03.06.2016 r.

XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na rynku NewConnect od września 2011 r.


XSystem S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes