Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma

Znacząca poprawa wyników Harper Hygienics w publikowanych szacunkach

03.07.2018 08:20  Firma
Znacząca poprawa wyników Harper Hygienics w publikowanych szacunkach
Znacząca poprawa wyników Harper Hygienics w publikowanych szacunkach Harper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno-kosmetycznych – opublikował wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. (tj. V kwartał roku obrotowego Harper Hygienics).

Spółka wypracowała 68,9 mln zł przychodów ze sprzedaży podczas gdy rok wcześniej odnotowała 45,3 mln zł (wzrost o 52 % r/r). Wyraźnej poprawie uległ również wynik EBITDA, który wyniósł 1,5 mln zł wobec straty na poziomie 2,4 mln zł w roku ubiegłym. Jednocześnie wynik netto wyniósł -2,9 mln zł podczas gdy rok wcześniej było to -6,2 mln zł.
 
Ponadto w czerwcu br. Harper renegocjonował umowę kredytu inwestycyjnego, co będzie miało pozytywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. 
 
Według opublikowanych szacunków Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży w I kwartale br.  na poziomie 68,9 mln zł, wobec 45,3 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł skokowo do 1,5 mln zł wobec straty na poziomie 2,4 mln zł w I kw. 2017 r. Z kolei wynik netto zamknął się na poziomie  -2,9 mln zł wobec -6,2 mln zł rok wcześniej. 
 
– Wyniki za okres od stycznia do marca br. są efektem działań podjętych w związku z realizacją zaprezentowanej w kwietniu strategii rozwoju. Od początku działań nowego Zarządu stawiamy  na wzmocnienie sprzedaży – mam tu na myśli zarówno wejście w nowe niezagospodarowane dotąd segmenty, jak i ekspansję zagraniczną – oraz optymalizację produkcji. Co istotne, koncentrujemy się również na poprawie marżowości naszych produktów – renegocjujemy kontrakty i wspieramy pozycję naszych wysokomarżowych marek własnych – mówi Rafał Szczepkowski, Prezes Zarządu Harper Hygienics S.A. – Jestem przekonany, że w kolejnych okresach pozytywny efekt naszych optymalizacji będzie coraz bardziej widoczny – dodaje.
 
W czerwcu br. Harper Hygienics renegocjował umowę kredytu inwestycyjnego. Dzięki nowemu porozumieniu, w roku finansowym trwającym od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Harper Hygienics dokona spłat na łączną kwotę 15,5 mln zł wobec wcześniej planowanych 20 mln zł. Zmienione warunki pozytywnie wpłyną na płynność finansową przedsiębiorstwa. 
 
Zgodnie z opublikowaną w kwietniu br. Strategią rozwoju na lata 2018-2019, Spółka zamierza skoncentrować swoje działania na licznych optymalizacjach oraz dalszym rozwoju działalności w celu wzrostu przychodów oraz poprawy marżowości. Główne cele i założenia opublikowanej przez Harper Hygienics strategii to: stworzenie silnych, wysokomarżowych marek własnych dla wszystkich kategorii produktów; wzmocnienie działalności eksportowej i dalsza ekspansja zagraniczna; optymalizacja kosztów i efektywności produkcji; utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, znacząca poprawa marż oraz istotne obniżenie poziomu zadłużenia.
 
Harper Hygienics S.A.
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes