Fundusze hedgingowe w kwietniu 2012 roku

15.05.2012 14:49  Fundusze Hedgingowe
Fundusze hedgingowe w kwietniu 2012 roku
Kwiecień był kolejnym niepomyślnym miesiącem na rynku funduszy hedgingowych, co było efektem utrzymującej się złej koniunktury na rynkach finansowych.

Jak wynika z raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w kwietniu br. indeks światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index spadł o 0,3 proc., miesiąc wcześniej miał miejsce spadek o 0,2  proc. Od początku tego roku fundusze hedgingowe zarobiły średnio 4,2 proc., to mniej niż przyniosły amerykańskie rynki akcji.

W kwietniu pogorszyła się sytuacja na rynkach finansowych  – indeks amerykańskiej giełdy S&P500 stracił 0,6 proc., londyński FTSE100 zniżkował 0,5 proc. a indeks giełd światowych MSCI World Equity Index o 1,4 proc. Benchmark rynku obligacji - Barclays Aggregate Bond Index wzrósł natomiast o 1,1 proc.
W kwietniu 7 spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych przyniosło zyski lecz w większości były one stosunkowo niskie.

Największą miesięczną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 0,9 proc. wypracowały fundusze hedgingowe stosujące strategię arbitrażu przy fuzjach i przejęciach (Merger Arbitrage) oraz fundusze budujące portfele z długich i krótkich pozycji (Long-Short Credit). Zysk na poziomie 0,8 proc. wypracowały w kwietniu fundusze inwestujące w papiery wartościowe spółek z problemami (Distressed Securities) oraz fundusze podejmujące decyzje w oparciu o analizy makroekonomiczne (Macro).

Największą stratę przyniosła w kwietniu strategia elastyczna, pozwalająca na wybór wielu metod inwestowania (Multistrategy) – wyniosła ona 1,2 proc. Z kolei stratę w wysokości 0,8 proc. ujawniła strategia oparta na lokowaniu w spółki wzrostowe (Growth),  które tym razem zawiodły. Tyle samo stracili zarządzający podejmujący decyzje inwestycyjne licząc na wartość wewnętrzną spółek (Value).   Straty pogłębiła też strategia oparta na krótkiej sprzedaży (Short Biased), zaliczając spadek o 0,7 proc. Od początku roku ta strategia przyniosła największe straty i wyniosły one już 14,1 proc.

Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, w kwietniu wśród rynków wschodzących największe straty stanowiące 1,9 proc. przyniosły Europa i Ameryka Łacińska. Azja też była na minusie. Jedynie inwestowanie globalne miało sens, gdyż profit wyniósł 1,5 proc.

Wśród rynków rozwiniętych w tym okresie tylko Europa przyniosła zyski i wyniosły one 1,1 proc. Inwestycje globalne oraz Azji i Ameryce Północnej okazały się nierentowne.

Opracowano w oparciu o dane Greenwich Alternative Investments

Jan Mazurek
Główny Analityk
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

kk


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie