Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU


Fundusze hedgingowe w lutym 2012

09.03.2012 16:03  Fundusze Hedgingowe
Fundusze hedgingowe w lutym 2012 Luty był kolejnym z rzędu miesiącem wzrostu wycen funduszy hedgingowych, co było efektem dobrej koniunktury na rynkach akcji.

Jak wynika ze wstępnego raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w lutym br. indeks światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 2,2 proc., miesiąc wcześniej miał miejsce wzrost o 2,5  proc.

W ubiegłym miesiącu utrzymywała się dobra koniunktura na rynkach kapitałowych  – indeks amerykańskiej giełdy S&P500 zyskał 4,3 proc., londyński FTSE100 wzrósł o 3,3 proc. a indeks giełd światowych MSCI World Equity Index o 4,7 proc. Benchmark rynku obligacji - Barclays Aggregate Bond Index nie zmienił wartości.

W lutym tylko jedna spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych przyniosła stratę.

Największą miesięczną dodatnią stopę zwrotu, stanowiącą 3,8 proc., wypracowały fundusze hedgingowe liczące na spółki o dużym potencjale wzrostowym (Growth). W styczniu również ta strategia zdała egzamin. Średnio 3,4 proc. zyskały fundusze inwestujące w spółki w oparciu o ich wartość wewnętrzną (Value) a 3 proc. fundusze inwestujące w papiery wartościowe spółek z problemami (Distressed Securities).
Luty był kolejnym miesiącem niepowodzeń funduszy opierających się na krótkiej sprzedaży (Short-Biased) – strata miesięczna wyniosła 6,4 proc. a po uwzględnieniu wyniku ze stycznia, ujemna stopa zwrotu liczona od początku tego roku stanowi 11,6 proc. 

Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, w lutym wśród rynków wschodzących największe zyski stanowiące 6,5 proc. przyniosła Europa. Na naszym kontynencie fundusze hedgingowe zarobiły od początku roku 14,4 proc.

Wśród rynków rozwiniętych w tym okresie najwięcej dały zarobić znów rynki azjatyckie (+4,2 proc.). I one też okazały się najzyskowniejszymi w tym roku.

Opracowano w oparciu o dane Greenwich Alternative Investments

Jan Mazurek
Główny Analityk
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

es


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
inwestowanie