Fundusze hedgingowe w marcu 2012

26.04.2012 14:26  Fundusze Hedgingowe
Fundusze hedgingowe w marcu 2012
Marzec nie był pomyślnym miesiącem na rynku funduszy hedgingowych, co było efektem gorszej koniunktury na rynkach finansowych.

Jak wynika z raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w marcu br. indeks światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index spadł o 0,2 proc., miesiąc wcześniej miał miejsce wzrost o 2,1  proc.

W ubiegłym miesiącu spadły zyski na rynkach finansowych  – indeks amerykańskiej giełdy S&P500 wzrósł, lecz mniej niż w lutym, bo o 3,3 proc., londyński FTSE100 stracił 1,8 proc. a indeks giełd światowych MSCI World Equity Index wzrósł tylko o 1,0 proc. Benchmark rynku obligacji - Barclays Aggregate Bond Index obniżył się o 0,6 proc.

W marcu 8 spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych przyniosło zyski. Były one jednak mizerne.

Największą miesięczną dodatnią stopę zwrotu, stanowiącą 1,3 proc. wypracowały fundusze hedgingowe stosujące strategię arbitrażu na obligacjach zamiennych (Convertible Arbitrage). Z kolei grupa różnych strategii arbitrażowych wypracowała stopę zwrotu na poziomie 1,0 proc. Pozostałe 6 strategii wykazało się zyskami w granicach 0,2-0,6 proc.

Marzec po raz kolejny przyniósł straty funduszy opierających się na krótkiej sprzedaży –subindeks Short-Biased  zniżkował o 1,3 proc. Po uwzględnieniu wyniku za poprzednie dwa miesiące, ujemna stopa zwrotu liczona od początku tego roku stanowi już 12,9 proc. Porażkę odnotowała również strategia polegająca na inwestowaniu na rynku kontraktów terminowych (Futures), gdzie marcowa strata wyniosła 1,2 proc. 

Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, w marcu wśród rynków wschodzących największe straty stanowiące 2,1 proc. przyniosła Azja. Pozostałe regiony są również na minusie.

Wśród rynków rozwiniętych w tym okresie tylko Ameryka i Europa przyniosły zyski, odpowiednio 0,5 proc. oraz 0,3 proc. Inwestycje globalne i w Azji nie przyniosły profitów.

Opracowano w oparciu o dane Greenwich Alternative Investments

Jan Mazurek
Główny Analityk
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

kk
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie