Fundusze hedgingowe w styczniu 2012

14.02.2012 14:25  Fundusze Hedgingowe
Fundusze hedgingowe w styczniu 2012 Po ubiegłorocznych spadkach w styczniu 2012 roku fundusze hedgingowe osiągnęły bardzo dobre wyniki zarządzania. Niewątpliwie wpływ na to miała korzystna koniunktura na rynkach akcji.

Jak wynika ze wstępnego raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w styczniu br. indeks światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 2,3 proc., miesiąc wcześniej miał miejsce spadek o 0,5  proc.

W ubiegłym miesiącu poprawiła się koniunktura na rynkach kapitałowych  – indeks amerykańskiej giełdy S&P500 zyskał 4,5 proc., londyński FTSE100 wzrósł o 2,0 proc. a indeks giełd światowych MSCI World Equity Index o 4,9 proc. Benchmark rynku obligacji - Barclays Aggregate Bond Index wzrósł o 0,9 proc.

W styczniu aż 14 spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych przyniosło zysk.

Największą miesięczną dodatnią stopę zwrotu, stanowiącą 5,4 proc., wypracowały fundusze hedgingowe grające na wzrost notowań spółek (Growth). Po 3,6 proc. zyskały fundusze stosujące strategie oportunistyczne (Oportunistic) oraz lokujące kapitał w spółki o dużej wartości wewnętrznej (Value).

Jak zwykle bywa przy wzrastających notowaniach akcji, w styczniu na minusie były fundusze opierające się na krótkiej sprzedaży (Short-Biased) – strata miesięczna wyniosła 6,9 proc. 

Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, w styczniu wśród rynków rozwijających największe zyski stanowiące 8,9 proc. przyniosła Ameryka Łacińska. Wiodące znaczenie w tym regionie miała Brazylia.

Wśród rynków rozwiniętych w styczniu br. najwięcej dały zarobić rynki azjatyckie (+3,5 proc.).

Opracowano na podstawie danych Greenwich Alternative Investments

Jan Mazurek
Główny Analityk
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

es


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
inwestowanie