Aktywa funduszy inwestycyjnych - październik 2012

12.11.2012 15:53  Fundusze Inwestycyjne
Aktywa funduszy inwestycyjnych - październik 2012 Październik to kolejny, piąty z rzędu, miesiąc wzrostu wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych. Na koniec ubiegłego miesiąca  wartość zarządzanych środków osiągnęła poziom 136,5 mld zł, co oznacza, iż w skali miesiąca przyrosły o +2,6%. Wielkimi krokami zbliżamy się także do rekordu sprzed 5 lat, kiedy aktywa przekroczyły wartość 144 mld zł. Równowartość środków zainwestowanych w fundusze wyrażona w walucie euro przekroczyła w ubiegłym miesiącu 33 mld EUR.

Październikowy wzrost aktywów to zarówno zasługa korzystnego bilansu sprzedaży, jak i wyników zarządzania, choć w mniejszym stopniu. Według szacunków Analiz Online, saldo wpłat i wypłat było dodatnie i wyniosło +2,9 mld zł. Gros tych środków to aktywa Grupy PZU wniesione do funduszy dedykowanych. Mniejszy wpływ na wzrost wartości zarządzanych środków miał wynik z zarządzania. Wprawdzie ponad połowa funduszy inwestycyjnych wypracowała w październiku zysk, to jednak był on niższy niż w poprzednich miesiącach. W przypadku funduszy akcyjnych zarobiły głównie te, które inwestują w naszym regionie, ale już fundusze akcji polskich uniwersalne poniosły w większości straty. Fundusze polskich papierów dłużnych zarobiły natomiast średnio +0,9%. Szacujemy, iż łączny wynik zarządzania powiększył wartość aktywów o ok. +0,4 mld zł.


W październiku największy przyrost aktywów odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu, o +23,1%, dzięki czemu aktywa w nich zgromadzone przekroczyły wartość 4 mld zł. Tak duży przyrost środków, nie był jednak pochodną wzrostu ich popularności, czy wyjątkowych wyników, tylko efektem wniesienia środków Grupy PZU do jednego funduszu - PZU FIZ Dynamiczny. Ten sam powód zadecydował o ponad 10% przyroście środków w funduszach dłużnych, gdzie do funduszu PZU SFIO Dłużny wpłacono ok. +2,0 mld zł. Ponadto fundusze dłużne wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Wartość aktywów w nich zgromadzona na koniec października przekroczyła 34,7 mld zł, a ich udział w rynku przekroczył już 25%. Wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały również fundusze sekurytyzacyjne, o +0,1%, do bisko 2,5 mld zł na koniec miesiąca.

W październiku największą ujemną dynamikę zmian odnotowały fundusze rynku surowców, których aktywa skurczyły się o -2,7%. To efekt głównie słabych wyników za zarządzanie, spora część funduszy poniosła bowiem straty. W efekcie wartość aktywów spadła poniżej poziomu 0,6 mld zł. W nieco mniejszym stopniu (-1,5%) zmniejszyła się wartość środków ulokowanych w funduszach gotówkowych i pieniężnych, do 13,9 mld zł na koniec miesiąca. W przeciwieństwie do funduszy dłużnych, fundusze te nie cieszą się zbytnią popularnością wśród inwestorów. Podobnie jak fundusze akcyjne i mieszane, których aktywa zmniejszyły się w październiku odpowiednio o -0,5% do 23 mld zł oraz o -1,3% do 19,4 mld zł.


Zespół Analiz Online

es


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie