Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

15.01.2019 11:13  Fundusze Inwestycyjne
Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przekazało zarządzanie czterema funduszami zamkniętymi do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI), podała spółka. 

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:

1) Premium Properties Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1541,

2) Alter Semeko Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Mieszkaniowego z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1590,

3) Alter Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1036,

4) Alter Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1322,

- zwane dalej łącznie 'Funduszami', zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania Funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami" - czytamy w komunikacie. 

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI.

W ocenie zarządu Altus TFI, przeniesienie zarządzania funduszami pozwala ograniczyć ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy, podano także. 

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

ISBnews

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie