OPERA TFI podsumowuje 2018 rok

17.01.2019 08:13  Fundusze Inwestycyjne
OPERA TFI podsumowuje 2018 rok Fundusz Opera Alfa-plus.pl osiągnął najwyższą stopę zwrotu wśród polskich funduszy otwartych w 2018 roku (+7,7%).  Bardzo dobry wynik subfunduszu Opera SFIO Alfa-plus.pl za 2018 rok był efektem przede wszystkim dużego doświadczenia TFI – nie ma w kraju dłużej działającego funduszu absolute return o tak dobrych, i co najważniejsze regularnych oraz powtarzalnych wynikach. Najważniejszym efektem doświadczenia  jest historyczna zdolność funduszu do unikania wszelkich pułapek i chwilowych mód, które kończą się zwykle fatalnie. 

Szczegóły strategii przynoszącej sukcesy Alfie są oczywiście tajemnicą, ale z pewnością pomaga duża elastyczność, jaką daje szerokie spektrum aktywów oraz stosowanych strategii. Poza unikalną strategią, fundusz wyróżnia brak opłaty za zarządzanie - pobierane jest tylko wynagrodzenie od zysku, zarabiamy tylko wtedy, gdy zarabiają nasi klienci. Kolejny wyróżnik to model dystrybucji oparty na sprzedaży bez pośrednictwa dystrybutorów.
 
Subfundusz poza inwestycjami w tradycyjne instrumenty, jak akcje i obligacje korporacyjne realizował strategie przy użyciu instrumentów pochodnych na rynkach zagranicznych. Duża ekspozycja na krajowym rynku akcji nie przeszkodziła osiągnąć znaczącej dodatniej stopy zwrotu  – mówi Artur Włoch, członek zarządu OPERA TFI S.A. 

OPERA TFI S.A. 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie